Zlecenie 8882732 - Szanowni Państwo, ANWIL S.A. zaprasza Państwa do...

   
Zamówienie 8882732 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-05
przedmiot zlecenia
Szanowni Państwo, ANWIL S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiot dotyczy wykonania komplek
sowych prac w temacie pt. „Wymiana instalacji CO w Budynku Bazy Transportu”. Warunki handlowe: 1. Preferowany termin płatności: przelew 30-60 dni (do 30 dni termin liczony od daty doręczenia fv; pow. 30 dni termin liczony od daty wystawienia fv). 2. Planowany termin realizacji: Rozpoczęcie prac – po podpisaniu umowy. Zakończenie prac – 31.10.2022. Składanie ofert: Ofertę należy złożyć umieszczając wersję elektroniczną oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) na Platformie Zakupowej CONNECT. Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT za pośrednictwem zakładki Pytania/Odpowiedzi. Odpowiedzi będą przekazywane tą samą drogą. Wszystkie istotne dla przygotowania ofert pytania, zadane w wyznaczonym terminie i wszystkie odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na Platformie do wiadomości wszystkich Oferentów, którzy zgłosili się do składania ofert w danym postępowaniu zakupowym, bez wskazywania autora pytania. W przypadku pytań i/lub odpowiedzi, które według Oferenta mogą spowodować udostępnienie informacji poufnych Oferenta, po zastrzeżeniu przez Oferenta tego faktu w treści pytania i/lub odpowiedzi, dopuszcza się udzielenie odpowiedzi tylko temu Oferentowi UWAGA: Postępowanie realizowane jest w trybie stopniowym II-etapowym. 1. Etap pierwszy: Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów formalnych i oferty technicznej. 2. Etap drugi: po akceptacji przez Zespół Oceniający ze strony ANWIL S.A. ofert formalno-technicznych, Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w dalszej części postępowania zakupowego, zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie składania ofert handlowych. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego, będzie realizowane na warunkach zawartych w załączonej propozycji Umowy. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia Umowy z więcej niż jednym Dostawcą, wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres Umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze Zapytanie Ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8940204 2022-07-07
godz. 12:00
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Wojewódzkiej 29 w Katowicach Numer referencyjny: PZP/TC/03421/2022 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót bu...
9003503 2022-07-09
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie przebudowy centralnego ogrzewania Zlecę przebudowę instalacji centralnego ogrzewania tzn odcięcie starych grubych rur w poziomach.Pociągnięcie nowych poziomów oraz pi...
9021232 2022-07-11
godz. 12:00
URZĄD GMINY STOSZOWICE Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu
9010113 2022-07-15
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów i utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej kotłowni: gazowych, olejowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych i instalacji...
9010712 2022-07-15
godz. 11:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Wymiana rozdzielaczy instalacji CO wraz z robotami towarzyszącymi w Węgorzewie przy ul. Jan Pawła II 8 i 10 Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę rozdzielaczy instalacji CO wraz z robo...
9002345 2022-07-15
godz. 15:00
USŁUGOWY ZAKŁAD POLIGRAFICZNY BIELDRUK SP.J.P A DĄBROWSCY "Uruchomienie produkcji innowacyjnego i ekologicznego opakowania kartonowego o unikalnych cechach konstrukcyjnych przeznaczonego do magazynowania i transportu naturalnych produktów spożywc...
9020550 2022-07-19
godz. 13:00
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY PP/81/2022 Prace ogólnobudowlane remontowe w węzłach i w komorze K-2205, PP/81/2022 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prace ogólnobudowlane remontowe w węzłach i w komorze K-2205 Oferta Wyko...
9017703 2022-07-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY POLKOWICE Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach Przedmiotem zamówienia jest:a) budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z: instalacjami wewnętrzn...
9002455 2022-07-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OPOCZNO Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno Numer referencyjny: ZP.271.16.2022 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i ur...
8967692 2022-08-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Hydraulik Zlecę wymianę 11 zaworów C.O. oraz zrobienie 6 punktów wodnych ( dwie umywalki i prysznic).