Zlecenie 10267394 - Szacowanie wartości zamówienia: Przeprowadzenie audytu...

   
Zamówienie 10267394 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-16
przedmiot zlecenia
Szacowanie wartości zamówienia: Przeprowadzenie audytu rekompensaty uzyskanej za 3 zamknięte okresy rozliczeniowe dotyczące admini
strowania strefą płatnego parkowania od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. i od 1.01.2023r. -31.12.2023r.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szacowanie wartości zamówienia : Przeprowadzenie audytu rekompensaty Należy podać cenę za całość wykonania usługi za wykonanie opracowania "Raportu" pisemnego - 2 egzemplarze i w uzgodnionej formie elektronicznej - 1 egzemplarzu (uwzględniającą wszelkie koszty, dojazdy, noclegi, itp.) 1 usługa
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10379553 2024-04-03
godz. 09:30
Mazowieckie Przygotowanie wniosku pn:,,Poprawa jakości bezpieczeństwa układu drogowego w Gminie Michałowice w ramach naboru nr FEMA.04.01-IP.01-012/23.
10371678 2024-04-03
godz. 23:59
Wielkopolskie QUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OBORNICKA 330, 60-689 POZNAŃ Rodzaj Zamawiającego: Inwestor Prywatny Podstawa: przepisy kodeksu cywilnego POSTĘPOWANIE W PROCEDURZ...
10371192 2024-04-03
godz. 23:59
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest zakup poniższych usług. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotu zamówienia z uwagi na konieczność zachowa...
10370203 2024-04-08
godz. 00:00
Śląskie Usługi w zakresie przygotowania opisu kwalifikacji celem włączenia go do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Część 1 zamówienia dotyczy wykonania usług w zakresie opisu kwalifikacji...
10396666 2024-04-10
godz. 12:00
Podkarpackie Sporządzenie planu ogólnego dla całego obszaru Gminy Miejskiej Lubaczów
10396246 2024-04-11
godz. 09:00
Małopolskie Przepr.przegl.akredyt.przez wizyt.akredyt.POZ/wizytatorkę akredyt.POZ oraz wizytat.koord.POZ/wizyt.koordynatorkę POZ w podm.leczn.posiad.w swej strukt.zakł.lecz.udz.św.z zakr.podst.op.zd...
10334410 2024-04-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu realizacji FEWiM 2021-2027”
10426533 2024-04-18
godz. 12:00
Podkarpackie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych dla MOSiR oraz PCPN w Stalowej Woli zgodnie z Rozporządzeniem Parlam...
10423281 2024-04-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” zgo...
10395688 2024-05-07
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Identyfikacja oraz ocena efektów wsparcia udzielanego w ramach OP IX RPO WŁ 2014-2020 w obszarze włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Przedmi...