Zlecenie 8085392 - System automatyzacji inspekcji i oceny stanu technicznego...

   
Zamówienie 8085392 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-19
przedmiot zlecenia
System automatyzacji inspekcji i oceny stanu technicznego sieci energetycznych z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji ora
z bezzałogowych statków powietrznych – DRIM

Przedmiotem zapytania jest dostawa danych cyfrowych pochodzących z oblotu lotniczego (samolot, helikopter, dron, etc.) linii energetycznej średniego napięcia (SN) – Edycja 2, w zakresie: zdjęć słupów SN z kamery cyfrowej, zdjęć z kamery termowizyjnej i plików wyjściowych z laserowego czujnika odległości (lidara), wykonanych zgodnie z opisem z załącznika nr 1 do niniejszego zapytania i przetworzonych w zakresie identyfikacji oraz opisu: (i) słupów, (ii) osprzętu słupów SN, (iii) izolatorów, (iv) tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych, wg wymagań zdefiniowanych w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5. Minimalna liczba słupów, dla których zbierane będą materiały to 5 tyś, a średnia liczba zdjęć z kamery cyfrowej na słup to 5, przy czym liczba zdjęć z kamery cyfrowej na pojedynczy słup nie powinna być mniejsza od 4 i większa od 6. Zamawiający posiada z pierwszej edycji projektu materiały dla ok. 5 tyś słupów opisanych pod kątem osprzętu słupa. Dla tych danych w ramach niniejszego zadania trzeba będzie uzupełnić opisy pod kątem słupów, izolatorów i tabliczek. Kryteria odbioru danych będących przedmiotem niniejszego zapytania, opisane zostały w załączniku nr 3. UWAGA! Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Załączniki od 1 do 6 zostaną udostępnione Oferentowi po podpisaniu umowy o poufności. W tym celu należy wysłać drogą elektroniczną zapytanie do osoby do kontaktu, która przekaże umowę o zachowaniu poufności. Podpisaną przez Oferenta umowę należy przesłać zwrotnie na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu. Po przekazaniu podpisanej przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności Zamawiający przekaże Załączniki od 1 do 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
branża Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia
podbranża bazy danych
kody CPV 72312100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się