Zlecenie 7609470 - Świadczenie usługi w zakresie realizacji zajęć...

   
Zamówienie 7609470 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-25
przedmiot zlecenia
Świadczenie usługi w zakresie realizacji zajęć teoretyczno- praktycznych z udziałem fizjoterapeuty w okresie od dnia podpisan
ia umowy do 30.11.2020 r., w podziale na następujące zadania:
Nr
zadania Lokalizacja Ilość godzin Forma spotkań Grupa docelowa Tematyka
1 Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio, ul. Jęczmienna 8, 81-089
Gdynia min. 6h 3 godziny w ramach każdej z 2 edycji szkoleń. W ramach usługi jest możliwość realizacji
dodatkowo konsultacji indywidualnych w miejscu sprawowania opieki nad osoba zależną. Będą one miały formę zajęć praktycznych
instruktażowych Dla osób, które na co dzień opiekują się osobami starszymi w ramach swojej pracy
zawodowej lub jako
opiekunowie członków rodzin, w
szkoleniach weźmie udział
łącznie ok. 25 osób, w tym 70% osób w wieku 60 prawidłowa ergonomia pracy przy pacjencie leżącym - zasady bezpieczeństwa, podstawowe techniki obracania pacjenta leżącego, podstawowe techniki transferowe, pozycje ułożeniowe itp. - zajęcia
teoretyczno-praktyczne
2 Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II, ul.
Fromborska 24, 80-389 Gdańsk min. 6h 3 godziny w ramach każdej z 2 edycji szkoleń. W ramach usługi jest możliwość realizacji
dodatkowo konsultacji indywidualnych w miejscu sprawowania opieki nad osoba zależną. Będą one miały formę zajęć praktycznych
instruktażowych Dla osób, które na co dzień opiekują się osobami starszymi w ramach swojej pracy
zawodowej lub jako opiekunowie członków rodzin, łącznie ok. 25 osób, w tym 70% osób w wieku 60 prawidłowa ergonomia pracy przy pacjencie leżącym - zasady bezpieczeństwa, podstawowe techniki obracania pacjenta leżącego,
podstawowe techniki transferowe,
pozycje ułożeniowe itp. - zajęcia
teoretyczno-praktyczne
2.2. Wykonawca zapewni fizjoterapeutę posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, tj.:
2.2.1. wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa,
2.2.2. min. 2 lata pracy z osobami 60, z niepełnosprawnością i zależnymi oraz z ich
otoczeniem.
2.3. Wykonawca przedstawi program szkolenia do akceptacji przez Zamawiającego.
2.4. Realizacja usługi nastąpi na podstawie ustalonego przez Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramu, który strony uzgodnią w terminie do 7 dni kalendarzowych przed realizacją pierwszego szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizowania harmonogramu w zależności od potrzeb stron.
2.5. Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.6. Zamawiający na czas prowadzenia szkolenia udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie, środki ochrony osobistej, materiały biurowe (papier, długopis, flip chart, markery) oraz ekran i rzutnik.
2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów wewnętrznych i zewnętrznych oraz do przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na danym terenie.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się