Zlecenie 7609466 - Świadczenie usługi w zakresie realizacji zajęć...

   
Zamówienie 7609466 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-25
przedmiot zlecenia
Świadczenie usługi w zakresie realizacji zajęć praktycznych z udziałem opiekuna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2
020 r., w podziale na następujące zadania:
Nr Ilość
zadania Lokalizacja godzin Forma spotkań Grupa docelowa Tematyka
4 godziny w ramach każdej z 2 Opieka na osobami starszymi- Dla osób, które na co dzień
Centrum edycji szkoleń. W ramach usługi niesamodzielnymi, karmienie i opiekują się osobami starszymi
Pomocowe jest możliwość realizacji dopajanie, profilaktyka
w ramach swojej pracy
Caritas im. św. dodatkowo konsultacji przeciwodleżynowa, zmiana
zawodowej lub jako
1 o. Pio, ul. min. 8h indywidualnych w miejscu pozycji osoby lezącej - zajęcia
opiekunowie członków rodzin,
Jęczmienna 8, sprawowania opieki nad osoba praktyczne
w szkoleniach weźmie udział
81-089 zalezną. Będą one miały formę
łącznie ok. 25 osób, w tym 70%
Gdynia zajęć praktycznych
osób w wieku 60
instruktazowych
4 godziny w ramach kazdej z 2 Opieka na osobami starszymi-
edycji szkoleń. W ramach usługi Dla osób, które na co dzień niesamodzielnymi, karmienie i
Pomocowe
jest mozliwość realizacji opiekują się osobami starszymi dopajanie, profilaktyka
Caritas im. św.
dodatkowo konsultacji w ramach swojej pracy przeciwodlezynowa, zmiana
2 min. 8h indywidualnych w miejscu zawodowej lub jako pozycji osoby lezącej - zajęcia
sprawowania opieki nad osoba opiekunowie członków rodzin, praktyczne zalezną. Będą one miały formę łącznie ok. 25 osób, w tym 70% zajęć praktycznych osób w wieku 60
Gdańsk
instruktazowych
2.2. Wykonawca zapewni opiekuna posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, tj.:
2.2.1. wykształcenie kierunkowe (ukończony kurs dla opiekunów osób starszych, opiekunów
medycznych)
2.2.2. min. 2 lata pracy z osobami 60, z niepełnosprawnością i zależnymi oraz z ich otoczeniem,
2.2.3. min. 20h przeprowadzonych szkoleń grupowych i warsztatów dla osób starszych oraz opiekunów osób starszych w latach 2016-2020.
2.3. Wykonawca przedstawi program szkolenia do akceptacji przez Zamawiającego.
2.4. Realizacja usługi nastąpi na podstawie ustalonego przez Zamawiającego i Wykonawcę
harmonogramu, który strony uzgodnią w terminie do 7 dni kalendarzowych przed realizacją pierwszego szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizowania harmonogramu w zależności od potrzeb stron.
2.5. Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.6. Zamawiający na czas prowadzenia szkolenia udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie, środki ochrony osobistej, materiały biurowe (papier, długopis, flip chart, markery) oraz ekran i rzutnik.
2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów wewnętrznych i zewnętrznych oraz do przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na danym terenie.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się