Zlecenie 7609575 - Świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia przez...

   
Zamówienie 7609575 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-25
przedmiot zlecenia
Świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia przez logopedę szkoleń w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r., w po
dziale na następujące zadania:
Nr zadania Lokalizacja Ilość godzin Forma spotkań Grupa docelowa Tematyka
1 Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio, ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia min. 4h 2 godziny w ramach każdej z 2 edycji szkoleń. W ramach usługi jest możliwość realizacji dodatkowo konsultacji
indywidualnych w miejscu sprawowania opieki nad osoba zależną. Będą one miały formę zajęć praktycznych
instruktażowych Dla osób, które na co dzień opiekują się osobami starszymi w ramach swojej pracy zawodowej lub jako opiekunowie członków rodzin, w szkoleniach weźmie udział łącznie ok. 25 osób, w tym
70% osób w wieku 60 zakres ćwiczeń do codziennego wykonywania, usprawnianie aparatu mowy u osób np. po wylewie
2 Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk. min. 4h 2 godziny w ramach każdej z 2 edycji szkoleń. W ramach usługi jest możliwość realizacji dodatkowo konsultacji
indywidualnych w miejscu sprawowania opieki nad osoba zależną. Będą one miały formę zajęć praktycznych
instruktażowych Dla osób, które na co dzień opiekują się osobami starszymi w ramach swojej pracy zawodowej lub jako opiekunowie członków rodzin, łącznie ok. 25 osób, w tym
70% osób w wieku 60 zakres ćwiczeń do codziennego wykonywania, usprawnianie aparatu mowy u osób np. po wylewie
2.2. Wykonawca zapewni trenera - logopedę posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, tj.:
2.2.1. ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalizacja logopedia, lub ukończone studia wyższe magisterskie i podyplomowe logopedia
2.2.2. min. 2 lata pracy z osobami 60, z niepełnosprawnością i zależnymi oraz z ich otoczeniem,
2.2.3. min. 20h przeprowadzonych szkoleń grupowych i warsztatów dla osób starszych oraz opiekunów osób starszych w latach 2016-2020.
2.3. Wykonawca przedstawi program szkolenia do akceptacji przez Zamawiającego.
2.4. Realizacja usługi nastąpi na podstawie ustalonego przez Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramu, który strony uzgodnią w terminie do 7 dni kalendarzowych przed realizacją pierwszego szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizowania harmonogramu w zależności od potrzeb stron.
2.5. Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.6. Zamawiający na czas prowadzenia szkolenia udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie, środki ochrony osobistej, materiały biurowe (papier, długopis, flip chart, markery) oraz ekran i rzutnik.
2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów wewnętrznych i zewnętrznych oraz do przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na danym terenie.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się