Zlecenie 7609637 - Świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia przez...

   
Zamówienie 7609637 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-25
przedmiot zlecenia
Świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia przez dietetyka szkoleń w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r., w po
dziale na następujące zadania:
Nr
zadania Lokalizacja Ilość godzin Forma spotkań Grupa docelowa Tematyka 2 godziny w ramach każdej z Dieta osób starszych: rola błonnika i białka w
2 edycji szkoleń. W ramach diecie, dopasowanie kaloryczności,
Dla osób, które na co dzień
usługi jest możliwość urozmaicenie jadłospisu osoby starszej,
opiekują się osobami starszymi w
realizacji dodatkowo wpływ diety na przyjmowane leki czy
ramach swojej pracy zawodowej
konsultacji indywidualnych suplementy
min. 4h lub jako opiekunowie członków
w miejscu sprawowania
rodzin, w szkoleniach weźmie
opieki nad osoba zależną.
Centrum udział łącznie ok. 25 osób, w tym
Będą one miały formę zajęć
Pomocowe 70% osób w wieku 60
praktycznych
Caritas im. św.
1 instruktażowych o. Pio, ul.
Zasady konstruowania diety osób starszych i
Jęczmienna 8, 81-
chorych, przygotowywanie urozmaiconego
089 Gdynia Dla personelu zajmującego się menu, wpływ diety na samopoczucie, stan
przygotowaniem posiłków dla zdrowia. W czasie cyklicznych spotkań
4h 2 spotkania po 2 godziny seniorów przebywających w uczestnicy będą mogli zadawać praktyczne
placówkach. W szkoleniach pytania dotyczące ich pracy, planowanego
weźmie udział około 4 osób menu, konkretnych potrzeb podopiecznych
placówki związanych ze specyficznymi schorzeniami, przebytymi chorobami itp.
2 godziny w ramach każdej z Dieta osób starszych: rola błonnika i białka w
2 edycji szkoleń. W ramach diecie, dopasowanie kaloryczności,
Dla osób, które na co dzień
usługi jest możliwość urozmaicenie jadłospisu osoby starszej,
opiekują się osobami starszymi w
realizacji dodatkowo wpływ diety na przyjmowane leki czy
ramach swojej pracy zawodowej
konsultacji indywidualnych suplementy
min. 4h lub jako opiekunowie członków
w miejscu sprawowania
rodzin, w szkoleniach weźmie
opieki nad osoba zależną.
Centrum udział łącznie ok. 25 osób, w tym
Będą one miały formę zajęć
Pomocowe 70% osób w wieku 60
praktycznych
Caritas im. św.
2 instruktażowych Jana Pawła II, ul.
Zasady konstruowania diety osób starszych i
Fromborska 24,
chorych, przygotowywanie urozmaiconego
80-389 Gdańsk
Dla personelu zajmującego się menu, wpływ diety na samopoczucie, stan
przygotowaniem posiłków dla zdrowia. W czasie cyklicznych spotkań
4h 2 spotkania po 2 godziny seniorów przebywających w uczestnicy będą mogli zadawać praktyczne
placówkach. W szkoleniach pytania dotyczące ich pracy, planowanego
weźmie udział około 4 osób menu, konkretnych potrzeb podopiecznych
placówki związanych ze specyficznymi schorzeniami, przebytymi chorobami itp.
Centrum
Pomocowe im. Zajęcia prowadzone w formie
św. Siostry warsztatu, pogadanki na temat Zwracanie uwagi na dietę i jej dostosowanie
3 Faustyny w 18h 9 spotkań po 2h odpowiedniego odżywiania się, do potrzeb osoby starszej, komponowanie
Rumii, ul. Ks. grupa 30 osób w wieku około 80 menu, stosowanie ziół, suplementów diety
Lucjana Gierosa lat
8a, 84-230 Rumia
2.2. Wykonawca zapewni trenera - dietetyka posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, tj.:
2.2.1. ukończone studia i kursy w zakresie dietetyki,
2.2.2. min. 2 lata pracy z osobami 60, z niepełnosprawnością i zależnymi oraz z ich otoczeniem,
2.2.3. min. 20h przeprowadzonych szkoleń grupowych i warsztatów dla osób starszych oraz opiekunów osób starszych w latach 2016-2020.
2.3. Wykonawca przedstawi program szkolenia do akceptacji przez Zamawiającego.
2.4. Realizacja usługi nastąpi na podstawie ustalonego przez Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramu, który strony uzgodnią w terminie do 7 dni kalendarzowych przed realizacją pierwszego szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizowania harmonogramu w zależności od potrzeb stron.
2.5. Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.6. Zamawiający na czas prowadzenia szkolenia udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie, środki ochrony osobistej, materiały biurowe (papier, długopis, flip chart, markery) oraz ekran i rzutnik.
2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów wewnętrznych i zewnętrznych oraz do przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na danym terenie.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się