Przetarg 8535915 - Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i...

   
Analizuj Zamówienie 8535915 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Przedmiotem zamówienia jest świa
dczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09 w okresie 12 miesięcy w szacunkowej ilości 2500 kg miesięcznie. Na czas trwania Umowy Wykonawca, zobowiązuje się wynająć Zamawiającemu 8 sztuk pojemników o pojemności 240 litrów, zamykanych, do gromadzenia odpadów medycznych.Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, w szczególności: a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z poźn. zm.); b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.); c) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 756 z poźn. zm.) oraz wszelkimi przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

ZP.TP.12.2021
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90524000, 90524200, 90524400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8525482 2021-12-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH Z TERENU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI Numer referencyjny: ZP.271.1.27.2021 Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, s...
8566512 2021-12-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pobiedziska” Numer referencyjny: ZP.271.25.2021 Przedmiot zamówienia odbiór, transport i zagospodarowanie odp...
8535819 2021-12-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NAMYSŁÓW Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych z terenu Gminy Namysłów Numer referencyjny: ZP.271.117.20...
8576274 2021-12-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY BRAŃSK „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Brańsk” 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnyc...
8574455 2021-12-16
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SŁUPSKU Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z siedziby Oddziału ZUS w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk do miejsca zagospodarowania odpadów
8546107 2021-12-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY TUSZYN Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn Numer referencyjny: ZP.2710.9.2021 Przedmiotem zamówienia...
8546104 2021-12-22
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w podziale na 2 części Numer referencyjny: 18/ZSiZO/PN/2021 Cz.1. Zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odp...
8566455 2021-12-22
godz. 13:00
WODOCIĄGI KŁODZKIE SP. Z O.O. Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów postaci: skratek (19 08 01), zawartości piaskowników (19 08 02) oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych(19 08 05), wytworzonych w ...
8577002 2021-12-30
godz. 10:00
URBIS SP. Z O.O. Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów in...
8560619 2022-01-31
godz. 00:00
URZĄD GMINY BAĆKOWICE Odbiór i utylizacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.