Przetarg 7322971 - Świadczenie usługi odśnieżania obiektów Miejskiego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7322971 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-07
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usługi odśnieżania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.
Numer ref
erencyjny: ZPD.261.04.2020

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi odśnieżania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. w 2020 roku w następującym zakresie:
A. OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE „AQUA LUBLIN”;
BUDYNEK KRYTEJ PŁYWALNI „H2O”
CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE PRZY UL. ŁABĘDZIEJ 4
- odśnieżanie dachów
- likwidacja nawisów lodowych i sopli na skrajach dachów
B. STADION ARENA LUBLIN
- odśnieżanie dachu
- odśnieżanie trybun
C. PAWILON BIUROWY TYPU BERLIN
- odśnieżanie dachu płaskiego
- likwidacja nawisów lodowych i sopli
D. HALA GLOBUS ORAZ POZOSTAŁE OBIEKTY GOG
- odśnieżanie dachów kopułowych i płaskich Hali Globus
- odśnieżanie dachów płaskich pozostałych obiektów Globus
- likwidacja nawisów lodowych i sopli na skrajach dachów
E. POZOSTAŁE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:
- STADION LUBLINIANKA;
- HALA SPRTOWO-WIDOWISKOWA IM. Z. NIEDZIELI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4;
- BUDYNEK ADMINISRACYJNO-BIUROWY Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4;
- HALA LODOWA ICEMANIA, AL. ZYGMUNTOWSKICH 4;
- BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWY MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4;
- BUDYNEK NA STADIONIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 – SALA SPORTOWA;
- BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWY, PAWILON SPIKERSKI, BUDYNEK TOALET PUBLICZNYCH PRZY STADIONIE MIEJSKIM PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 5;
- ZADASZENIE SZKLANE POMIESZCZEŃ NA TRYBUNACH STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO, PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22.
- odśnieżanie dachów
- likwidacja nawisów lodowych i sopli na skrajach dachów.
Przedmiot zamówienia (usługa) będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Ilości m²/mb/rbh określone w niniejszej SIWZ i załącznikach służą do wyceny planowanej ilości usług odśnieżania (kol. 9 w Załączniku Nr 1A do SIWZ) oraz likwidacji sopli
i nawisów w obiektach Zamawiającego, co będzie służyło jedynie do porównania ofert.
Szczegółowe wymagania w stosunku do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Zał. Nr 2 do SIWZ.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie terenu
kody CPV 90620000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się