Przetarg 7745172 - świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg...

   
Analizuj Zamówienie 7745172 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021

Prz
edmiotem zamówienia jest : świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021

Akcja Zimowego Utrzymania Dróg prowadzona będzie na dwóch Okręgach
Nr 1 Okręg Przemyśl obejmujący:
Obwód Stubno Medyka( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Stubno lub gm. Medyka . Dopuszcza się możliwość lokalizacji bazy na terenie m. Przemyśla lub Gm. Przemyśl) lub w odległości nie większej niż 15 km od miejsca świadczenia usługi.

Nr 2 Okręg Ruszelczyce obejmujący :
Obwód Krzywcza – Dubiecko ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Ruszelczyce lub na terenie innych miejscowości w/w Gmin) lub w odległości nie większej niż 15 km od miejsca świadczenia usługi.
Obwód Bircza( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Bircza ) lub w odległości nie większej niż 15 km od miejsca świadczenia usługi.
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Przemyskim prowadzone będą na łącznej długości 447,704 km, z 482,581 km dróg powiatowych. Pozostałe odcinki o nawierzchni gruntowej zostały wyłączone z Zimowego Utrzymania Dróg. Utrzymaniem zimowym objęte zostanie na Okręgu Przemyśl 245,917 km dróg, na Okręgu Ruszelczyce 184,348 km dróg. Droga powiatowa Nr 2089R Arłamów-Makowa 10595-20994, droga powiatowa nr 2078 R Bircza – Huwniki – Gr. Państwa 18403-20850 utrzymywana ( na podstawie umowy-zlecenia ) będzie przez Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie, droga powiatowa 2087 R Olszany – Zalesie – Prałkowce 0000 -7040 ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ), droga powiatowa nr 2101 R Maćkowice – Orzechowce 4,358 mb, droga powiatowa nr 2102 R Maćkowice – Kuńkowce 2.505 mb ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ), droga powiatowa nr 1783R Rokietnica – Maćkowice 5,4 km ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ), droga powiatowa nr 2067 R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica w m. Śliwnica 2 km. ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ). Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w V standardzie świadczone będą sprzętem Wykonawcy.
Ustala się czas pracy przy usługach zimowych dla dróg powiatowych do 16 godz. na dobę (tj. od godz. 2.00 do godz. 18.00) z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych ( dla stanu B i C). Czas trwania dyżurów oraz zakres czynności dyżurnych uzależniony jest od stanu zimowego utrzymania dróg w danym czasie .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( wykaz prac oraz wykaz dróg objętych świadczeniem wymienionych usług ) określony jest w Planie Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych Powiatu Przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021 – stanowiącym załącznik do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Obwód Stubno-Medyka
świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021

Część nr: 2 Nazwa: Obwód Krzywcza-Dubiecko
świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021

Część nr: 3 Nazwa: Obwód Bircza
świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021
branża Drogownictwo
podbranża utrzymanie dróg
kody CPV 90620000, 90630000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się