Przetarg 8970553 - ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI, OGRANICZONYCH...

   
Analizuj Zamówienie 8970553 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-10
przedmiot ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI, OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH, WYSOKOŚCI OPŁATY ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMO
ŚCI, SZKÓD POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ, EKSPLOATACYJNĄ, I REMONTOWĄ NA OBSZARZE ODDZIAŁU ZAMOŚĆ
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9006915 2022-07-05
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 174/2 o pow. 0,1876 ha i nr 860/2 o pow. 1,3120 ha z obrębu ewidencji gruntów i budynków Przęsocin, gmina Polic...
8998785 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA PŁOCK Sporządzenie 26 operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na ulicy Borowicki...
9007217 2022-07-05
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 1 operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości
9012391 2022-07-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę opracowanie opisu technicznego wraz z częścią rysunkową magazynu hurtowni farmaceutycznej o powiechni ok 200 m2. Możliwa stała współpraca w ramach realizowanych projektów dl...
8998786 2022-07-07
godz. 11:00
URZĄD MIASTA TARNÓW Wykonanie operatów szacunkowych Część 1: Wykonanie czterech operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzros...
9012614 2022-07-07
godz. 15:30
URZĄD GMINY TARNÓW Wykonanie wyceny nieruchomości położonych w obrębie Wola Rzędzińska oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2117/3, nr 2120/3, nr 2121/3 i nr 2124/3 - GR.6840.08....
9008881 2022-07-08
godz. 00:00
URZĄD GMINY DOBRA Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności (pow. ok. 16 m2) w działce nr 44 położonej w Sławoszewie.
9011884 2022-07-08
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU Usługa na wykonanie 70 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi gminne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 70 ope...
8925181 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrznych oraz rzutu mieszkań Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrzenej 2 obiektów oraz karte mieszkań
8955092 2022-07-31
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Budowy parterowego, szkieletowego domu 90 m2 okolice Ciechanowa Dzień dobry, Chciałbym prosić o wycenę domu parterowego w technologii szkieletowej. To jest ten projekt: https://www....