Przetarg 7358242 - Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony i dozoru...

   
Analizuj Zamówienie 7358242 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-27
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony i dozoru osób i mienia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Numer referency
jny: 6/20
Wartość bez VAT: 1 650 000.00 PLN
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizycznej ochrony i dozoru osób i mienia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała w zakresie wyszczególnionym w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.2. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania dotyczącego zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000, 79714000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się