Przetarg 8427319 - ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU LOTNICZEGO NA PLATFORMY...

   
Analizuj Zamówienie 8427319 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-29
przedmiot ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU LOTNICZEGO NA PLATFORMY MORSKIE ZAMAWIAJĄCEGO ZLOKALIZOWANE NA MORZU BAŁTYCKIM Numer referencyjny
: LPB/ZP-8/2021
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lotniczego transportu osób wraz z bagażem podręcznym o wadze do 10 kg oraz okazjonalnie towarów na platformy morskie położone w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Śmigłowiec, którym Wykonawca będzie świadczył usługę objętą niniejszym zamówieniem, NIE może być starszy niż 15 lat (na dzień składania ofert).
3. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm, loty realizowane będą przez podmiot posiadający uprawnienia do wykonywania lotów.
4. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia zawierają projektowane postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lotniczego transportu osób wraz z bagażem podręcznym o wadze do 10 kg oraz okazjonalnie towarów na platformy morskie położone w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Śmigłowiec, którym Wykonawca będzie świadczył usługę objętą niniejszym zamówieniem, nie może być starszy niż 15 lat (na dzień składania ofert). 3. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm, loty realizowane będą przez podmiot posiadający uprawnienia do wykonywania lotów. 4. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia zawierają projektowane postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 198-517735 z dnia 2021-10-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 09/01/2022
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 09:15
branża Usługi transportowe
podbranża transport
kody CPV 60400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: transport

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8457805 2021-10-28
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MASZYNAMI BUDOWNICTWA WARSZAWA Świadczenie usług transportowych - transportu żurawi wieżowych-umowa ramowa
8482872 2021-10-28
godz. 15:00
CIECH S.A. Przewozy kolejowe sody dla spółki CIECH Soda Polska w 2022 roku
8485573 2021-10-29
godz. 00:00
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE świadczenie usług transportowych na rzecz Sądu Rejonowego w Częstochowie w 2022 roku. Zakres i dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza skła...
8472928 2021-10-29
godz. 16:00
CAOLIN SP. Z O.O. 2022 Transport Międzynarodowy dla CAOLIN SP. Z O.O.
8486473 2021-11-01
godz. 23:59
ZARZĄD NADBAŁTYCKICH INICJATYW KLASTROWYCH SP. Z O.O. AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów klastra na rynkach perspektywicznych Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: „Transport eksponatów wraz z ubezpieczeniem na Targi SA...
8485465 2021-11-03
godz. 14:00
CERSANIT III SA ZOG07/OGÓLNE/USŁUGI PROF 4 - Kompleksowa usługa rozładunku gliny
8488516 2021-11-05
godz. 12:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Świadczenie sukcesywnych usług przeprowadzkowo - transportowych w PGW WP RZGW Wrocław
8481367 2021-11-05
godz. 12:00
ORLEN UPSTREAM SP. Z O.O. Proces zakupowy w zakresie dystrybucji produktów chłodzonych na potrzeby PKN ORLEN I Etap Zapytanie o Informację (Request For Information - dalej RFI) – ma na celu analizę rynku dostawców i...
8489730 2021-11-15
godz. 11:00
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dla realizacji zadania pn. „Przewiezienie płyt drogowych z klastra B na klaster C KPMG Kosakowo oraz uporządkowanie i ogrodzenie klastra C wraz...
8459001 2021-11-19
godz. 12:00
PGE GEK GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Zakup usługi przewozu surowców produkcyjnych transportem kolejowym do Jednostek Wytwórczych PGE GiEK S.A., PGE EC S.A. i ZEW KOGENERACJA S.A. Numer referencyjny: POST/PGE/W/DZ/00231/2021 Prz...