Przetarg 9949864 - Świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie...

   
Analizuj Zamówienie 9949864 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego -Usługa A Numer refer
encyjny: CZ.26.602.2023.DTPŁ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary NIEbezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów NIEbezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydaniu Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi A tj. świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego - kurs KPS nr 57001_00571, 57001_00571 relacji WMP Wrocław - WER Wrocław - WER Warszawa - WER Warszawa 2, WER Warszawa 2 - WER Warszawa - WER Wrocław - WMP Wrocław . 2.Maksymalna ilość km w trakcie trwania umowy/ zamówienie podstawowe + prawo opcji - 271 068 km. 3.Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia przedmiotu zamówienia od dnia 29.10.2023 r okres realizacja przez okres 14 m-cy i 3 dni . 4.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) ppkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego 1) Zakres zamówienia obejmować będzie maksymalną ilość kilometrów (z prawem opcji) -125 538 km 2) Projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe 5) Termin realizacji zamówienia dodatkowego maksymalnie do 6 miesięcy.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60160000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie, Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10647063 2024-07-17
godz. 11:00
Śląskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich Zad. 1 – Usługi pocztowe Przedmiotem zamówienia jest:Świadczenie usług pocztowych i kurierskichZad. 1 – Usługi pocztoweZamawiający nie...
10673213 2024-07-18
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania ...
10679274 2024-07-19
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawier...
10678545 2024-07-19
godz. 09:00
Śląskie Usługi pocztowe na rzecz MPGK Sp z o.o. w Katowicach. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z...
10673707 2024-07-19
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie
10684528 2024-07-25
godz. 09:00
Mazowieckie Sukcesywne świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie w obrocie krajowym i zagranicznym 2. Szczegółowy zakres przedstawia Opis Przedmiot...
10684150 2024-07-26
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa B - Doręczanie i odbiór przesyłek pocztowych na obszarze działania RD Lublin_Kielce, Radom, Skarżysko Kamienna Celem przeprowadzenia postępowania jest zawarcie umowy w celu re...
10681236 2024-07-26
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług doręczania i odbioru przesyłek KEP dla RD Warszawa - 23 części
10646349 2024-08-01
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa F – Poczta firmowa - Kr 4, Kr 23, Kr 28, Kr 55, Kr 73, Skawina, Mielec, Nowy Targ, Ropczyce, Sędziszów Młp., Gorlice – 11 części Przedmiotem zamówienia jest świadczenie U...
10654587 2024-08-01
godz. 12:00
Mazowieckie Realizacja kursów wewnątrzwęzłowych (usługa G) z WER Warszawa – 35 części Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęz...