Przetarg 9949864 - Świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie...

   
Analizuj Zamówienie 9949864 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego -Usługa A Numer refer
encyjny: CZ.26.602.2023.DTPŁ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary NIEbezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów NIEbezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydaniu Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi A tj. świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego - kurs KPS nr 57001_00571, 57001_00571 relacji WMP Wrocław - WER Wrocław - WER Warszawa - WER Warszawa 2, WER Warszawa 2 - WER Warszawa - WER Wrocław - WMP Wrocław . 2.Maksymalna ilość km w trakcie trwania umowy/ zamówienie podstawowe prawo opcji - 271 068 km. 3.Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia przedmiotu zamówienia od dnia 29.10.2023 r okres realizacja przez okres 14 m-cy i 3 dni . 4.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) ppkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego 1) Zakres zamówienia obejmować będzie maksymalną ilość kilometrów (z prawem opcji) -125 538 km 2) Projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe 5) Termin realizacji zamówienia dodatkowego maksymalnie do 6 miesięcy.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60160000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie, Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10088907 2023-11-28
godz. 09:00
URZĄD GMINY SUCHY LAS ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU GMINY SUCHY LAS 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczan...
10089068 2023-11-28
godz. 09:30
POWIATOWY URZĄD PRACY W CIECHANOWIE Zorganizowanie i przeprowadzenia zamówienia na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy ...
10087074 2023-11-28
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa w 2024 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pocztowych w 20...
10093773 2023-11-28
godz. 10:00
BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów Przedmiotem zamówien...
10088092 2023-11-29
godz. 14:00
URZĄD MIASTA LIBIĄŻ Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Libiążu w 2024 roku
10104567 2023-12-01
godz. 09:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Świadczenie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi pieniężnego przekazu pocztowego w 2024 roku Część 1: Część 1. – U...
10072710 2023-12-01
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania...
10112580 2023-12-04
godz. 15:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W BYDGOSZCZY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
10105855 2023-12-06
godz. 08:00
URZĄD GMINY CZORSZTYN IRG.272.1.86.2023 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie usług pocztowych Zg...
10111821 2023-12-06
godz. 18:00
URZĄD GMINY TŁUSZCZ Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,...