Przetarg 7207433 - Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za...

   
Analizuj Zamówienie 7207433
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-04
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katoli
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p30/082/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu do Internetu
2. Na całość przedmiotu zamówienia składa się realizacja następujących działań:
1) świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu do Internetu dla co najmniej 45 i nie więcej niż 115 numerów abonenckich;
2) dostawa nie więcej niż 115 nowych aparatów telefonicznych na życzenie Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540272104-N-2019 z dnia: 2019-12-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540001583-N-2020 z dnia: 2020-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540009115-N-2020 z dnia: 2020-01-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540013120-N-2020 z dnia: 2020-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-10, godzina: 10:00
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża telekomunikacja usługi, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
kody CPV 32250000, 64210000, 64212000, 64212800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się