Przetarg 10067817 - Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla...

   
Analizuj Zamówienie 10067817 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, dzieci oraz
osób towarzyszących.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, dzieci oraz osób towarzyszących.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

OP-IV.272.100.2023.AKL

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00496900/01 z dnia: 2023-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 08:00
Po zmianie:
2023-11-21 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 08:30
Po zmianie:
2023-11-21 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-20
branża Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża organizacja imprez sportowych
kody CPV 92000000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: organizacja imprez sportowych

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10125077 2023-12-11
godz. 10:00
STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA Kompleksowa obsługa kortów tenisowych na terenie Ośrodka Hutnik w Warszawie Kompleksowa obsługa 4 kortów tenisowych o nawierzchni z mączki na terenie Ośrodka Hutnik w Warszawie przy ul. Mar...
10134589 2023-12-13
godz. 10:00
BURSA SZKOLNA NR 5 W LUBLINIE Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla osób uprawnionych z korzystania świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie, zwanych dal...
10097495 2023-12-14
godz. 16:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Organizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.
10097493 2023-12-14
godz. 16:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
10133899 2023-12-15
godz. 09:00
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101 W LUBLIŃCU Obsługa hali sportowej oraz prowadzenie treningów w Jednostce Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu Przedmiotem zamówienia jest Obsługa hali sportowej oraz prowadzenie treningów w JW. 4101 w Lublińc...
10133206 2023-12-20
godz. 10:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEBODZICACH Prowadzenie zajęć ruchowych zdrowy kręgosłup dla uczestników Klubu Senior + w Świebodzicach, z siedzibą przy ul. Osiedle Sudeckie 10 w Świebodzicach, w okresie od 08.01.2024 r. do 30.06.2024...
10117414 2023-12-21
godz. 00:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych-Dolny Śląsk 2024
10122234 2023-12-29
godz. 12:00
URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY Organizacja imprez prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
10105134 2024-01-02
godz. 12:00
URZĄD DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych
10122244 2024-01-08
godz. 15:59
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.