Przetarg 9946101 - „Świadczenie usług pocztowych. Wysyłanie i odbieranie...

   
Analizuj Zamówienie 9946101 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-18
przedmiot ogłoszenia
„Świadczenie usług pocztowych. Wysyłanie i odbieranie korespondencji Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą”

1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze: format przesyłki S do 500 g, format przesyłki M do 1000 g, format przesyłki L do 2000 g jak i paczek powyżej 50 g na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2 w zakresie:a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wadze format przesyłek S do 500 g, format przesyłek M do 1000g, format przesyłek L do 2000g jak i paczek powyżej 50 g”b) doręczania zwrotów przesyłek listowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu;c) odbioru z siedziby Zamawiającego w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2, przesyłek listowych i paczek przeznaczonych do nadania.1.2. Usługą objęte są w szczególności następujące rodzaje przesyłek:a) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne,b) przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe,c) przesyłki listowe polecone ekonomiczne,d) przesyłki listowe polecone priorytetowe,e) przesyłki listowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO) ekonomiczne,f) przesyłki listowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO) priorytetowe,g) paczki pocztowe (rejestrowane: zwykłe i priorytetowe).3. Usługi świadczone będą przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie usług pocztowych, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2023 poz. 1640 t.j.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy,1.3. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki pocztowe, przesłane za jego pośrednictwem do Zamawiającego, każdego dnia roboczego w godzinach 09.00 -10.00 pod adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2.1.4. Zwrot niedoręczonych przesyłek do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, z podaniem przyczyny niedoręczenia.1.5. Świadczenie przez Wykonawcę dla przesyłek rejestrowanych, usługi komplementarnej - potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej: Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia.1.6. Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 winien być świadczony w dni robocze od poniedziałku do piątku przez przedstawiciela Wykonawcy na podstawie stosownego upoważnienia w godzinach 09.00 -10.00.1.7. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego.1.8. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin odbioru poczty z siedziby Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. Zmiana godzin odbioru nie wymaga zmiany umowy.1.9. W zależności od potrzeb, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadania przesyłek pocztowych i paczek innych niż wymieniono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.1.10. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2023 r. poz.1640 t.j)1.11. Postanowienia wewnętrznych uregulowań Wykonawcy sprzeczne ze wzorem umowy i złożoną ofertą, a nie wynikające z powyższych aktów prawnych, nie wiążą Zamawiającego.1.12. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

ZP.271.8.2023.KB
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10111328 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SULEJÓWEK „Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz odbiór korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miasta Sulejówek” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych us...
10114956 2023-12-06
godz. 11:00
URZĄD GMINY OŚWIĘCIM Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek ... na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 20...
10112799 2023-12-07
godz. 08:30
URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu i Włocławku) 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych ...
10118012 2023-12-07
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjm...
10107079 2023-12-07
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2024 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Star...
10116934 2023-12-07
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. ...
10120417 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MOSINA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie Zakres usługi obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłe...
10124348 2023-12-08
godz. 13:00
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Operatora Pocztowego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, usługi w zakresie przyjmowania, pr...
10096499 2023-12-11
godz. 15:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie
10126707 2023-12-12
godz. 11:00
URZĄD GMINY I MIASTA SIANÓW Świadczenie usług pocztowych w 2024 roku. Część 1: Część 1: Gmina Sianów.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przes...