Przetarg 9946101 - „Świadczenie usług pocztowych. Wysyłanie i odbieranie...

   
Analizuj Zamówienie 9946101 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-18
przedmiot ogłoszenia
„Świadczenie usług pocztowych. Wysyłanie i odbieranie korespondencji Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą”

1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze: format przesyłki S do 500 g, format przesyłki M do 1000 g, format przesyłki L do 2000 g jak i paczek powyżej 50 g na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2 w zakresie:a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wadze format przesyłek S do 500 g, format przesyłek M do 1000g, format przesyłek L do 2000g jak i paczek powyżej 50 g”b) doręczania zwrotów przesyłek listowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu;c) odbioru z siedziby Zamawiającego w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2, przesyłek listowych i paczek przeznaczonych do nadania.1.2. Usługą objęte są w szczególności następujące rodzaje przesyłek:a) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne,b) przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe,c) przesyłki listowe polecone ekonomiczne,d) przesyłki listowe polecone priorytetowe,e) przesyłki listowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO) ekonomiczne,f) przesyłki listowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO) priorytetowe,g) paczki pocztowe (rejestrowane: zwykłe i priorytetowe).3. Usługi świadczone będą przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie usług pocztowych, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2023 poz. 1640 t.j.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy,1.3. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki pocztowe, przesłane za jego pośrednictwem do Zamawiającego, każdego dnia roboczego w godzinach 09.00 -10.00 pod adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2.1.4. Zwrot niedoręczonych przesyłek do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, z podaniem przyczyny niedoręczenia.1.5. Świadczenie przez Wykonawcę dla przesyłek rejestrowanych, usługi komplementarnej - potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej: Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia.1.6. Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 winien być świadczony w dni robocze od poniedziałku do piątku przez przedstawiciela Wykonawcy na podstawie stosownego upoważnienia w godzinach 09.00 -10.00.1.7. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego.1.8. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin odbioru poczty z siedziby Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. Zmiana godzin odbioru nie wymaga zmiany umowy.1.9. W zależności od potrzeb, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadania przesyłek pocztowych i paczek innych niż wymieniono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.1.10. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2023 r. poz.1640 t.j)1.11. Postanowienia wewnętrznych uregulowań Wykonawcy sprzeczne ze wzorem umowy i złożoną ofertą, a nie wynikające z powyższych aktów prawnych, nie wiążą Zamawiającego.1.12. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

ZP.271.8.2023.KB
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10626043 2024-06-20
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
10622149 2024-06-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79
10633180 2024-06-21
godz. 12:00
Dolnośląskie OP/2/2024 Świadczenie usług powszechnych i niepowszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych zgodnie z art. 2 us...
10621204 2024-06-21
godz. 12:00
Wielkopolskie 5/DAG/2024 Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi transportu przesyłek w warunkach normalnych i specjalnych (przesyłek w stanie zamrożenia i temperaturze kontrolowanej wkładami ch...
10633193 2024-06-21
godz. 12:00
Dolnośląskie OP/2/2024 Świadczenie usług powszechnych i niepowszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych zgodnie z art. 2 us...
10622341 2024-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczecinku, zgodnie z zapisami SWZ i jej załącznikami. ...
10599881 2024-06-25
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług kurierskich na rzecz Centralnego Magazynu Mundurowego na okres 24 miesięcy Część 1: Świadczenie usług kurierskich, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorę...
10624105 2024-06-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresieprzyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych...
10632497 2024-06-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Polkowice, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesy...
10597536 2024-06-28
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenie usług pocztowych w zakresie doręczania przesyłek listowych nierejestrowanych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszcz...