Przetarg 9085818 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 9085818 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-08-03
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytut Badawcz
ego przez okres 36 miesięcy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), świadczonej przez operatora pocztowego na rzecz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, wykonywane w obrocie krajowym i zagranicznym, polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu do adresata przesyłek Zamawiającego, a w przypadku ich niedoręczenia – zwracaniu przesyłek do Zamawiającego wraz z usługą Poczta Firmowa polegającą na odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego w Krakowie przy ul. Lubicz 25A w celu przewiezienia ich do punktu wyznaczonego do nadawania przesyłek Zamawiającego. Usługi te dotyczą przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych oraz paczek pocztowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

DZ 2710-21/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00297883/01 z dnia: 2022-08-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-11 10:00
Po zmianie:
2022-08-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-11 10:15
Po zmianie:
2022-08-16 10:15
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9172732 2022-09-26
godz. 09:50
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA SMMP.V/3300-7/22 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania
9137305 2022-09-26
godz. 10:00
KANCELARIA SEJMU RP Usługa pocztowa świadczona na rzecz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przesyłek listowych do końca IX kadencji Sejmu Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.26.2022.AMW Przed...
9166770 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego. Obsługa kursu liniowego nr: 17131/13172 i 17182/18172 Numer refe...
9171425 2022-09-27
godz. 09:30
URZĄD MIASTA NOWY TARG Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 1. Przedmiotem zamówienia jest św...
9175573 2022-09-28
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt...
9187697 2022-09-30
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Przedmiotem zamówienia są: „Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim” w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręc...
9187355 2022-09-30
godz. 09:30
CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE Świadczenie usług pocztowych
9109775 2022-10-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagarnicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocłaskiego” Numer referencyjny: BZP.2711.13.2022.ECS Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie n...
9195086 2022-10-06
godz. 09:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.” Przedmiotem zam...
9160633 2022-10-07
godz. 09:45
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE Świadczenie usług pocztowych obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie Numer referencyjny: 114/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...