Przetarg 8923772 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 8923772 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-23
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku Numer referencyjny:
ORN-III.271.1.2022
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie) jak również zwrot przesyłek NIEdoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 896) wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z dokumentami nadawczymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 114-322396 z dnia 2022-06-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 117-331388 z dnia 2022-06-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 100 000,00 PLN.
2.Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność badania i oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
3.Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Powinno być:
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 30 000,00 PLN.
2.Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność badania i oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
3.Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/06/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 122-347893 z dnia 2022-06-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60160000, 64110000, 64112000, 64113000, 64120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9047943 2022-08-12
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja Usługi G (podział na 26 części) Numer referencyjny: CZ.26.403.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G, polegającej na przewożeni...
9070975 2022-08-12
godz. 11:00
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Usługi Pocztowe i Kurierskie Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, pacz...
9071793 2022-08-12
godz. 12:00
MINISTERSTWO FINANSÓW Kompleksowa usługę wydruku, konfekcjonowania i wysyłki korespondencji do Użytkowników Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) Numer referencyjn...
9095208 2022-08-16
godz. 09:00
ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze i jego podległych Poradni
9092170 2022-08-16
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-P...
9092256 2022-08-17
godz. 13:00
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Praga Północ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowan...
9068798 2022-08-22
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Opróżnianie skrzynek nadawczych, Tychy, RD Katowice Numer referencyjny: CZ.26.459.2022.DTPŁ Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę E - obszar Tychy, ...
9086519 2022-08-29
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G - przewóz ładunku pocztowego na kursach wewnątrz węzłowych na 17 zadaniach Numer referencyjny: CZ.26.435.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
9088661 2022-08-31
godz. 09:00
URZĄD GMINY BARTOSZYCE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji Świadczenie usłu...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...