Przetarg 9933779 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 9933779 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-12
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS w Kolbudach

1. Przedmiotem zamów
ienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.896 ze zm.), zwanej dalej Usługą, na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS w Kolbudach.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) Przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (zwykłe);2) Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (zwykłe priorytetowe);3) Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (polecone);4) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (polecone priorytetowe);5) Zwrotne potwierdzenie odbioru;6) Elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO);7) Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy (zwykłe priorytetowe);8) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy (polecone priorytetowe);9) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym poza obszar Europy (polecone priorytetowe);10) Paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym;11) Paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (priorytetowe);3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ nr ZP.271.16.2023

ZP.271.16.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00412816/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00066863/05/P
Po zmianie:
2023/BZP 00066863/06/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.896 ze zm.), zwanej dalej Usługą, na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS w Kolbudach.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) Przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (zwykłe);
2) Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (zwykłe priorytetowe);
3) Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (polecone);
4) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (polecone priorytetowe);
5) Zwrotne potwierdzenie odbioru;
6) Elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO);
7) Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy (zwykłe priorytetowe);
8) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy (polecone priorytetowe);
9) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym poza obszar Europy (polecone priorytetowe);
10) Paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym;
11) Paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (priorytetowe);
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ nr ZP.271.16.2023
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.896 ze zm.), zwanej dalej Usługą, na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS w Kolbudach.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) Przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (zwykłe);
2) Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (zwykłe priorytetowe);
3) Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (polecone);
4) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (polecone priorytetowe);
5) Zwrotne potwierdzenie odbioru;
6) Elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO);
7) Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy (zwykłe priorytetowe);
8) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy (polecone priorytetowe);
9) Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym poza obszar Europy (polecone priorytetowe);
10) Paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym;
11) Paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym (priorytetowe);
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ nr ZP.271.16.2023
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10098941 2023-11-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIEDŹNA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miedźna – Urzędu Gminy w Miedźnej 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie kraj...
10098283 2023-11-30
godz. 10:00
TAURON OBSŁUGA KLIENTA SP. Z O.O. Świadczenie usług transportu przesyłek wewnętrznych dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
10099953 2023-12-01
godz. 00:00
URZĄD GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej
10099795 2023-12-01
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA WE WROCŁAWIU Świadczenie usług pocztowych i kurierskich Część 1: Usługi pocztowe Część 2: Usługi kurierskie NFZ01-WAG.251.16.2023
10086300 2023-12-01
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 roku dla Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowy...
10108190 2023-12-04
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy
10106763 2023-12-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE świadczenie usług pocztowych dla Gminy Tarnowo Podgórne 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór...
10105855 2023-12-06
godz. 08:00
URZĄD GMINY CZORSZTYN IRG.272.1.86.2023 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie usług pocztowych Zg...
10119558 2023-12-07
godz. 00:00
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Świadczenie usług pocztowych dla WIOŚ w Warszawie
10119696 2023-12-14
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurier...