Przetarg 9112652 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 9112652 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-08-17
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz gmin i powiatów występuj
ących wspólnie Numer referencyjny: BZP.271.26.2022
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich, druków bezadresowych, paczek oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 896) oraz na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020, poz. 8 ze zm.). Szczegółowe informacja znajdują się w Rozdziale 2 SWZ.
PRZESYŁKI LISTOWE I PACZKI POCZTOWE Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 896.).
PRZESYŁKI KURIERSKIE Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 896) oraz na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 poz. 8 ze zm).
PRZESYŁKI POCZTOWE I PRZESYŁKI KURIERSKIE ŚWIADCZONE PRZEZ KURIERÓW ROWEROWYCH DLA GMINY MIASTA TCZEW Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23.11.2012 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) oraz usług kurierskich na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020, poz. 8 ze zm.) na rzecz Zamawiającego.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 172-488234 z dnia 2022-09-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/12/2022
Powinno być:
Data: 27/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 184-521507 z dnia 2022-09-23:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/12/2022
Powinno być:
Data: 02/01/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 190-539047 z dnia 2022-10-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/01/2023
Powinno być:
Data: 09/01/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/10/2022
Czas lokalny: 12:00
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9348213 2022-12-12
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE Usługi pocztowe w 2023 r. w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w 2023 r. w obroc...
9337340 2022-12-13
godz. 09:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poczt...
9352618 2022-12-14
godz. 10:00
URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Wykonywanie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru przesyłek pocztowych z siedziby zamawiającego, w okresie od 2023-01-01 do 2023-12-31 Przedmiotem za...
9355427 2022-12-15
godz. 09:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 2. Przedmiot zamówienia musi być r...
9352642 2022-12-15
godz. 13:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 2000 g w 2023 roku.
9358425 2022-12-16
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ic...
9315220 2022-12-16
godz. 08:30
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 części Numer referencyjny: ZER-ZP-22/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszech...
9358828 2022-12-16
godz. 10:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ...
9353661 2022-12-16
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OPOLU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2023 dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu. Szczegółowy opis prze...
9328322 2022-12-20
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego Numer referencyjny: BZP.2711.38.2022.GS Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usł...