Przetarg 10115519 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 10115519 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-29
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia są
usługi pocztowe dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Przez usługi pocztowe zamawiający rozumie świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów, na rzecz Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Wspólny Słownik Zamówień CPV: główny przedmiot: 64110000-0, dodatkowy przedmiot: 64112000-4, 64113000-1. Przedmiotowe usługi będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

D/Kw.2232.8.2023
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10264037 2024-02-23
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od 01.04.2024 do 31 marca 2026
10262837 2024-02-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla GDDKiA O/Kielce wraz z WT i JBD – Laboratorium Drogowym oraz 5 Rejonami w podziale na 2 części Częś...
10254859 2024-02-23
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:1.1. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Adminis...
10244444 2024-02-23
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowy...
10256167 2024-02-26
godz. 08:00
Wielkopolskie Usługi pocztowe dotyczące przesyłek kurierskich na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Część 1: Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe dotyczące dostarczenia ...
10264277 2024-02-26
godz. 10:00
Mazowieckie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pieniężnych przekazów pocztowych na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego EZP.26.3.202...
10273723 2024-02-27
godz. 08:00
Mazowieckie USŁUGI WYSYŁKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
10271325 2024-02-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa świadczeń rzeczowych - paczka kwartalna dla pracowników Enea S.A. oraz Enea Centrum Sp. z o.o.
10267538 2024-02-28
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest: Spedycja przesyłek kurierskich EZ.270.1.1.2024 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00211663/01 z dnia: 202...
10273814 2024-03-04
godz. 12:00
Mazowieckie Wydrukowanie 560 egzemplarzy serii wydawniczej CEA Szkoła Artystyczna NR 4(24)/2023 oznaczonej symbolem ISSN 2525-1707; ISBN 978-83-62156-70-2