Przetarg 8443583 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 8443583 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-06
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla WITD w Katowicach

Przedmiotem zamówienia jest świadczeni
e usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) w zakresie: przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, ich zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek pocztowych od Zamawiającego.W zakresie świadczenia usług pocztowych wchodzi:1) przyjmowanie przez Wykonawcę, grupowanie, segregowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zamawiającego, dla każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w kraju i za granicą, przy czym przez „grupowanie” i „segregowanie” rozumie się uporządkowanie przez Wykonawcę przesyłek pocztowych według ich adresu, w celu przemieszczenia z miejsca ich nadania do placówki pocztowej właściwej dla ich doręczenia,2) dokonywanie przez Wykonawcę zwrotów Zamawiającemu przesyłek pocztowych niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania nadawcy wyłącznie do lokalizacji wymienionej w lp.1 w tabeli A załącznika nr 1 do druku Specyfikacji Warunków Zamówienia,3) usługa dodatkowa Wykonawcy dotycząca obrotu krajowego i zagranicznego w zakresie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek pocztowych Zamawiającego, 4) usługa dodatkowa Wykonawcy w postaci odbioru przez Wykonawcę przesyłek pocztowych Zamawiającego przygotowanych do nadania i dostarczanie ich do placówek pocztowych Wykonawcy z lokalizacji Zamawiającego wymienionych w tabeli A załącznika nr 1 do druku Specyfikacji Warunków Zamówienia,,5) przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem wartości oraz uszkodzeniem z lokalizacji Zamawiającego wymienionych w tabeli A załącznika nr 1 do druku Specyfikacji Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i nr 9 do druku Specyfikacji Warunków Zamówienia.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do druku Specyfikacji Warunków Zamówienia.

WAT.272.3.1.2021
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8479091 2021-10-29
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE OR.272.20.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i jednostek organizacyjnych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie u...
8478117 2021-11-03
godz. 09:00
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 2 Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne ...
8488735 2021-11-03
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (DZ.U. z 2020 r. poz. 1041) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowa...
8489141 2021-11-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2022 r
8486184 2021-11-04
godz. 10:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KATOWICACH Świadczenie usług pocztowych dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajo...
8491835 2021-11-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NAMYSŁÓW Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Namysłów bieżącej realizacji usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym...
8492675 2021-11-08
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. W WARSZAWIE Kursy liniowe - usługa A, 13/100 (13163/16132), 13/119 (13141/14131), 13/121 (13231/23131), 13142/14133, 13171, 13211, RD Katowice Numer referencyjny: BZA.2600.417.2021.DTPŁ Przedmiotem zamó...
8488061 2021-11-08
godz. 10:30
URZĄD MIASTA TRZEBINIA ”Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (..) i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Trzebini, (...) na 2022 rok”. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (w tym w zakresie...
8491863 2021-11-09
godz. 10:00
NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O. Świadczenie usług pocztowych na rzecz spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczeciniew roku 2022 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowani...
8484728 2021-11-15
godz. 09:00
ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe dla Aresztu Śledczego w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Wspólny Słownik Zamówień CPV: główny przedmiot:64110000-...