Przetarg 9937424 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 9937424 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Biał
ymstoku w latach 2024 - 2025

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OddziałuTerenowego w Białymstoku oraz podległym mu Sekcjom Zamiejscowym, w tym:1) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu idoręczaniu przesyłek we wszystkich kategoriach wagowych (przesyłek listowych, paczek pocztowych);2) doręczanie zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) i zwrot do Zamawiającego rejestrowanych przesyłek pocztowych powyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy;3) odbiór przesyłek z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, do placówek/ki nadawczo-oddawczych/czej Wykonawcy.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług pocztowych określonych w Specyfikacji usług,stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr "e" do SWZpn.: Istotne Postanowienia Umowy.

BIA.WOP.SU.260.1.2023.LKR

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00405464/01 z dnia: 2023-09-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-21 10:00
Po zmianie:
2023-09-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-21 10:30
Po zmianie:
2023-09-26 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-20
Po zmianie:
2023-10-26
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10659460 2024-07-15
godz. 08:00
Małopolskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie (...) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niże...
10679274 2024-07-19
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawier...
10680176 2024-07-19
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Radzymin, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w ob...
10681601 2024-07-22
godz. 11:00
Lubelskie Ogłasza przetarg na dzierżawę: 2 mb powierzchni znajdującej się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w holu w bloku C-1 na poziomie I - z przeznaczeniem na prowadzenie dzia...
10671250 2024-07-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 3.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Postomino, które określone jest wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV k...
10685849 2024-07-25
godz. 08:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych ...
10684528 2024-07-25
godz. 09:00
Mazowieckie Sukcesywne świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie w obrocie krajowym i zagranicznym 2. Szczegółowy zakres przedstawia Opis Przedmiot...
10674881 2024-07-30
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa B - Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich RD Kraków (Miechów, Stalowa Wola rej 1,2,3,5)
10654587 2024-08-01
godz. 12:00
Mazowieckie Realizacja kursów wewnątrzwęzłowych (usługa G) z WER Warszawa – 35 części Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęz...
10664658 2024-08-13
godz. 12:00
Mazowieckie Realizacja usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Warszawa (podział na 5 części) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi F, polegaj...