Przetarg 8559204 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i...

   
Analizuj Zamówienie 8559204 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-26
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla „Górna Raba” Sp. z o.o.w okresie od 01.01.2022 do 31.12.
2024

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Górna Raba Sp. z o.o. w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1041) w latach 2022 – 2024.2. Określone w formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Rodzaje przesyłek, zwrotów, paczek pocztowych, ich przedziały wagowe oraz gabaryty kopert Zamawiający opracował w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie usług pocztowych, które były świadczone przez dotychczasowego Wykonawcę. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej z zachowaniem określonych stosownymi przepisami zasad i warunków skutecznego i terminowego doręczania pism. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą w przypadku awizowania odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych stałych placówkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia co miesiąc faktury zbiorczej za wykonane usługi na rzez Zamawiającego, z jednoczesnym dokładnym wyszczególnieniem rodzaju usług.

TE-7-2/2021
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8655070 2022-01-26
godz. 10:00
MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek i ich ewentualnych zwrotów do...
8661208 2022-01-27
godz. 11:00
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Część 1: Usługi pocztowe – przesyłki oraz zwroty przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorc...
8661028 2022-01-27
godz. 11:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Miejskiego Ośrodka Pom...
8664852 2022-01-28
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi zagra...
8663321 2022-01-28
godz. 10:00
INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Instytutu Matki i Dziecka Część 1: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Instytutu Matki i Dziecka. Szczegółowy opis stanowi Zał. n...
8666390 2022-01-31
godz. 09:00
URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Dobrzyniewo Duże Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w t...
8671861 2022-02-03
godz. 11:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek...
8669410 2022-02-03
godz. 12:30
POCZTA POLSKA S.A. Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (podział na 16 części) W ramach świadczenia Usługi B Wykonawca zobowiązuje się do odbierania Paczek pocztowych i Przesyłek kuri...
8673877 2022-02-08
godz. 10:00
WIELKOPOLSKI OW NFZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Usługi pocztowe dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 1. Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług pocztowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Nar...
8674128 2022-02-21
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie Usługi G - obsługa kursów zwózkowo - rozwózkowych - 17 części Numer referencyjny: BZA.2600.704.2021.DTW 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi G tj. obsługi kursów zwó...