Przetarg 9092170 - Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie...

   
Analizuj Zamówienie 9092170 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-08-05
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek li
stowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-Płd m. st. W-wy.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w latach 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dz. Praga-Południe m. st. Warszawy.2. Usług pocztowe świadczone będą dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Walewskiej 4 (ZGN) oraz podległych jednostek - Administracji Nieruchomości (AN) z siedzibami poniżej wymienionymi:1) AN-1 Warszawa, ul. Niekłańska 35a;2) AN-5 Warszawa, ul. Siennicka 44;3) AN-6 Warszawa, ul. Sulejkowska 45;4) AN-7 warszawa, ul. Hetmańska 25.3. Szczegółowy zakres prac określa: Formularz kalkulacji cenowej stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.4. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 10 do SWZ) oraz formularzu kalkulacji cenowej (Załącznik 2 do SWZ) ilości przesyłek mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

ZP/TP/U/45/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00305075/01 z dnia: 2022-08-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00017237/10/P
Po zmianie:
2022/BZP 00017237/11/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-16 10:00
Po zmianie:
2022-08-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-16 11:00
Po zmianie:
2022-08-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-14
Po zmianie:
2022-09-16UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00308952/01 z dnia: 2022-08-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-18 10:00
Po zmianie:
2022-09-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-18 11:00
Po zmianie:
2022-09-02 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-16
Po zmianie:
2022-10-01UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00329507/01 z dnia: 2022-09-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-09-02 10:00
Po zmianie:
2022-09-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-09-02 11:00
Po zmianie:
2022-09-06 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-10-01
Po zmianie:
2022-10-05
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9171877 2022-09-28
godz. 10:00
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na okres 24 mie...
9185880 2022-09-29
godz. 12:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Konfekcjonowanie przesyłek ws. decyzji podatkowych na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2023 r. Przedmiotem zamówienia jest konfekcjonowanie przesyłek ws. decyzji podatkowych ws. pod...
9187355 2022-09-30
godz. 09:30
CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE Świadczenie usług pocztowych
9175084 2022-09-30
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych. Część 1: Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kur...
9189724 2022-10-03
godz. 14:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Świadczenie na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym SKO/1/ZP/2022
9109775 2022-10-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagarnicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocłaskiego” Numer referencyjny: BZP.2711.13.2022.ECS Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie n...
9145792 2022-10-05
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa (7 części) Numer referencyjny: CZ.26.520.2022.DTW Przedmiote...
9160633 2022-10-07
godz. 09:45
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE Świadczenie usług pocztowych obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie Numer referencyjny: 114/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...
9163830 2022-10-07
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych w obszarze działania RD Warszawa w podziale na 27 części Numer referencyjny: CZ.26.497.2022.DTW 1.Przed...
9179162 2022-10-17
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 4 części) Numer referencyjny: CZ.26.482.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A. Usług...