Przetarg 8534598 - Świadczenie usług pocztowych oraz uiszczenie opłat za...

   
Analizuj Zamówienie 8534598 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych oraz uiszczenie opłat za przesyłki pocztowe zwrócone do Zamawiającego w formie opłaty „z do
u” na potrzeby PUW w Rzeszowie i jego Del. w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz uiszczanie opłat za przesyłki pocztowe zwrócone do Zamawiającego w formie opłaty „z dołu” na rzecz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości doręczenia i zwrotu potwierdzeń odbioru, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj.: Dz. U. z 2020r., poz. 1041 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (tj.: Dz.U. z 2020r., poz. 1026). Przedmiot umowy obejmuje również usługę odbioru przesyłek Zamawiającego i dostarczenie do punktu operatora pocztowego celem nadania oraz przekazy pocztowe. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również przesyłki wymagające nadania u operatora wyznaczonego, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Kodeksem postepowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735).

OA-XVI.272.32.2021
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8559204 2021-12-06
godz. 10:00
GÓRNA RABA SP. Z O.O. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla „Górna Raba” Sp. z o.o.w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2024 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych p...
8545119 2021-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY Świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...
8566841 2021-12-06
godz. 11:00
URZĄD MIASTA PRZEWORSK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Przeworska.
8554885 2021-12-07
godz. 10:30
URZĄD MIASTA WĄGROWIEC Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w z...
8564793 2021-12-08
godz. 10:00
ARCHIWUM PAŃSTWOWE M.ST. WARSZAWY „Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Archiwum Państwowego w Warszawie” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresi...
8566261 2021-12-09
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OPOLSKICH „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie(...)odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2022roku.” Pr...
8566259 2021-12-10
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2022 roku. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terytorium całej Polski i za gr...
8569962 2021-12-10
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w 2022 r. AG.272.23.2021.MO
8572807 2021-12-10
godz. 10:30
ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku 2022 i 2023 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagrani...
8572758 2021-12-10
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY SULEJÓW Część 1: Część 1 – Świadczenie usług pocztowych w 2022 roku dla Urzędu Miejskiego w SulejowiePrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w 2022 roku. Zadanie obejmuje usługi poc...