Przetarg 8984040 - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w...

   
Analizuj Zamówienie 8984040 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-17
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy

4.1. Przedmiotem zamówien
ia jest Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego oraz świadczenie usług kurierskich zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz Wzorem umowy.4.2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.4.3. Podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Zamawiający informuje, że określone ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów przesyłek nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług podana w wykazie musi być dostępna dla Zamawiającego.4.4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2020 r poz.1041), - postanowieniami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz.U. z 2020 r, poz. 1026) - postanowieniami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2020 r, poz.1740 ze zm.), o obrocie krajowym pod wszystkie kody pocztowe i zagranicznym na obszarze całego świata w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Zamawiającego.

ZZP.360.17.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00232042/01 z dnia: 2022-06-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-04 10:00
Po zmianie:
2022-07-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-04 10:15
Po zmianie:
2022-07-06 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-02
Po zmianie:
2022-08-04
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9695729 2023-06-01
godz. 10:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
9700822 2023-06-02
godz. 10:00
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określo...
9704984 2023-06-05
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ. Zakres usług pocztowych obejmuje: 1) przyjmowanie, p...
9694587 2023-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KALISZ Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Miasta Kalisza Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 1 jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przy...
9696332 2023-06-07
godz. 10:00
UNIWERSYTET OPOLSKI [U/06/2023] Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne świadczenie usług pocz...
9700016 2023-06-12
godz. 11:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W TORUNIU Dostarczenie w obrocie krajowym przekazów gotówkowych na wskazany adres odbiorcy oraz zwroty przekazów niepodjętych przez odbiorcę Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykon...
9713410 2023-06-14
godz. 10:00
BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W PRZEMYŚLU Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Przedmiotem zamówienia jest św...
9704271 2023-06-22
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PRUSZKÓW Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz Urzędu Miasta Pruszkowa. Numer referencyjny: WSR.271.24.2023 Przedmiotem zam...
9704606 2023-06-26
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. 224.2023 - Świadczenie usług przewozu przesyłek w ramach transportu samochodowego w ruchu międzynarodowym (usługa AM) dla RD w Warszawie - 3 części Numer referencyjny: CZ.26.224.2023....
9706030 2023-07-13
godz. 13:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU Świadczenie usług pocztowych dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.