Przetarg 8984040 - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w...

   
Analizuj Zamówienie 8984040 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-17
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy

4.1. Przedmiotem zamówien
ia jest Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego oraz świadczenie usług kurierskich zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz Wzorem umowy.4.2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.4.3. Podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Zamawiający informuje, że określone ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów przesyłek nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług podana w wykazie musi być dostępna dla Zamawiającego.4.4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2020 r poz.1041), - postanowieniami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz.U. z 2020 r, poz. 1026) - postanowieniami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2020 r, poz.1740 ze zm.), o obrocie krajowym pod wszystkie kody pocztowe i zagranicznym na obszarze całego świata w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Zamawiającego.

ZZP.360.17.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00232042/01 z dnia: 2022-06-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-04 10:00
Po zmianie:
2022-07-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-04 10:15
Po zmianie:
2022-07-06 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-02
Po zmianie:
2022-08-04
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9097855 2022-08-17
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU Świadczenie usług pocztowych na rzecz WFOŚiGW w Poznaniu Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ...
9103271 2022-08-18
godz. 10:00
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY Realizacja usług kurierskich (przesyłek medycznych i standardowych) na rzecz SU NR 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wartość oferty załączyć wypełniony formul...
9048216 2022-08-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie ...
9087945 2022-08-19
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY GŁUCHOŁAZY Świadczenie kompl. obsługi pocztowej w obrocie kr. i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby UM w Głuchołazach na okres 15 mi...
9102233 2022-08-24
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE 869/2022 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozum...
9071850 2022-08-26
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Opróżnianie skrzynek, miasto Kraków, RD Kraków Numer referencyjny: CZ.26.346.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi E, polegającej na opróżnianiu nadawczych skrzyn...
9086519 2022-08-29
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G - przewóz ładunku pocztowego na kursach wewnątrz węzłowych na 17 zadaniach Numer referencyjny: CZ.26.435.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
9088661 2022-08-31
godz. 09:00
URZĄD GMINY BARTOSZYCE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji Świadczenie usłu...
9094953 2022-09-05
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Obsługa kursów liniowych (Usługa A) Numer referencyjny: CZ.26.411.2022.DTPN Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A (kursów liniowych) polegającej na...
9109815 2022-09-12
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja kursów liniowych na okres świąteczny - Usługa A (podział na 4 części) Numer referencyjny: CZ.26.449.2022.DTZ 1 .Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów liniowych na...