Przetarg 9071323 - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego...

   
Analizuj Zamówienie 9071323 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-27
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego i podległych 20 Biur Powiatowych ARiMR na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, zapewnienie nadania przesyłek u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe oraz transport przesyłek z budynków Zamawiającego do placówek pocztowych Wykonawcy lub u operatora wyznaczonego, zwanych dalej także „usługą”. Przedmiot zamówienia obejmuje również zwrot przez Wykonawcę do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.4. Podane w załączniku dane o planowanych rodzajach i ilościach przesyłek, określone w Załączniku nr 1A do SWZ mają charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny ofertowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych w tym załączniku rodzajach i ilościach.5. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

BOR03.2616.1.2022.AP
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9703514 2023-06-05
godz. 00:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH : Sukcesywne wykonywanie usług kurierskich dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.
9549632 2023-06-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania ...
9703770 2023-06-05
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miasta i Gminy Kórnik . Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagran...
9699076 2023-06-06
godz. 12:00
URZĄD GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych na rzecz UM w Grodzisku Maz. ...
9709671 2023-06-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RYBNIK Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 zadania Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urz...
9713410 2023-06-14
godz. 10:00
BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W PRZEMYŚLU Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Przedmiotem zamówienia jest św...
9706942 2023-06-15
godz. 10:00
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.Przedmiot zamówienia obejmuje następują...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...
9713161 2023-07-04
godz. 13:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Świadczenie usług pocztowych polegających na doręczaniu przesyłek listowych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w latach 2024-2026. Numer referencyjny: 993200.271.15.2023...
9706030 2023-07-13
godz. 13:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU Świadczenie usług pocztowych dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.