Przetarg 9071323 - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego...

   
Analizuj Zamówienie 9071323 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-27
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego i podległych 20 Biur Powiatowych ARiMR na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, zapewnienie nadania przesyłek u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe oraz transport przesyłek z budynków Zamawiającego do placówek pocztowych Wykonawcy lub u operatora wyznaczonego, zwanych dalej także „usługą”. Przedmiot zamówienia obejmuje również zwrot przez Wykonawcę do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.4. Podane w załączniku dane o planowanych rodzajach i ilościach przesyłek, określone w Załączniku nr 1A do SWZ mają charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny ofertowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych w tym załączniku rodzajach i ilościach.5. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

BOR03.2616.1.2022.AP
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9172732 2022-09-26
godz. 09:50
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA SMMP.V/3300-7/22 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania
9166770 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego. Obsługa kursu liniowego nr: 17131/13172 i 17182/18172 Numer refe...
9161627 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Doręczanie/odbiór przesyłek KEP miasto Poznań - 3 części_rejon 20B, rejon30B, rejon20A Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi B, polegającej na dor...
9140144 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja Usługi G (podział na 7 części) Numer referencyjny: CZ.26.264.2022.DTZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G, polegającej na przewoże...
9134605 2022-09-27
godz. 15:00
VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. Usługi pocztowe i kurierskie dla wszystkich Spółek z Grupy Veolia w Polsce w latach 2023-2025
9188958 2022-09-30
godz. 10:00
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY Realizacja usług kurierskich (przesyłek medycznych i standardowych) na rzecz SU NR 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wartość oferty załączyć wypełniony formul...
9112652 2022-10-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDAŃSK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz gmin i powiatów występujących wspólnie Numer referencyjny: BZP.271.26.2022 Przedmi...
9109775 2022-10-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagarnicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocłaskiego” Numer referencyjny: BZP.2711.13.2022.ECS Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie n...
9163830 2022-10-07
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych w obszarze działania RD Warszawa w podziale na 27 części Numer referencyjny: CZ.26.497.2022.DTW 1.Przed...
9179162 2022-10-17
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 4 części) Numer referencyjny: CZ.26.482.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A. Usług...