Przetarg 10067234 - Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w...

   
Analizuj Zamówienie 10067234 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w latach 2024-2025

Część 1: Część nr 1 – odbieranie, prz
yjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Część 2: Część nr 2 – odbieranie, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem przesyłek pocztowych ujętych w części nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ.

OR.272.26.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00493886/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 10:00
Po zmianie:
2023-11-22 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 10:30
Po zmianie:
2023-11-22 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-21


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00501721/01 z dnia: 2023-11-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-22 08:00
Po zmianie:
2023-11-24 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-22 08:30
Po zmianie:
2023-11-24 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-21
Po zmianie:
2023-12-23
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64110000, 64112000, 64113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10097532 2023-12-06
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W GDAŃSKU Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w 2024 roku I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańs...
10113530 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY JASIENICA Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Jasienica w obrocie krajowym i zagranicznym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b- projekt...
10106468 2023-12-07
godz. 11:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KROTOSZYNIE Świadczenie Usług Pocztowych w obrocie krajowym w 2024 r.
10122182 2023-12-07
godz. 15:00
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10121289 2023-12-08
godz. 08:00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PASŁĘKU 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, ...
10110581 2023-12-08
godz. 10:00
SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2024 roku. Część 1: Przedmiot...
10117567 2023-12-08
godz. 10:00
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w 2024 roku Część 1: świadczenie usług pocztowych w obrocie...
10100830 2023-12-08
godz. 10:00
SĄD NAJWYŻSZY ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych i kurierskich, polegających na przyjmowaniu, pr...
10124595 2023-12-11
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ORZESZE Świadczenie usług pocztowych na 2024 r. „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2024r.”: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczny...
10124018 2023-12-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w latach 2024-2025 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania od Urzędu Gmin...