Przetarg 9083982 - „Świadczenie usług pocztowych dla Spółki...

   
Analizuj Zamówienie 9083982 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-08-02
przedmiot ogłoszenia
„Świadczenie usług pocztowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.“

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:1. Odbi
eranie i przewożenie przesyłek pocztowych za wyjątkiem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego wraz z dokumentami nadawczymi w celu ich nadania obejmuje następujące jednostki Zamawiającego:1) Biuro Zarządu,2) Administracja Zasobów Mieszkaniowych,3) Centralny Zakład Odwadniania Kopalń,4) Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, 5) KWK „Centrum”,6) KWK Jas-Mos-Jastrzębie III, 7) KWK „Krupiński”,8) KWK „Pokój I – Pokój II”,9) KWK „Wieczorek II”.2. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania i przewożenia przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi w celu ich nadania polega na odbiorze przez Wykonawcę przesyłek pocztowych od Zamawiającego (jednostek wskazanych w punkcie 1), ich załadowaniu i przewozie do Jednostki Wykonawcy realizującego przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek pocztowych w celu ich nadania w dniu odbioru od Zamawiającego.3. Potwierdzeniem wykonania odbioru i przewozu przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi jest zestawienie przesyłek pocztowych przekazanych do przewozu, które Wykonawca zwraca Zamawiającemu przy kolejnym odbiorze i przewozie przesyłek pocztowych.4. Jednostkę Wykonawcy odbierającą przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, miejsce z którego odbierane są przesyłki pocztowe, częstotliwość odbioru przesyłek pocztowych, godziny odbioru, Jednostkę Zamawiającego której wystawiane i przesyłane są faktury za odbiór przesyłek pocztowych określa Tabela nr 2 – druk do wskazania odbiorów.5. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia.6. Odbiór przesyłek od Zamawiającego odbywał się będzie w dniach roboczych i w godzinach wskazanych w Tabeli nr 2 – druk do wskazania odbiorów.7. Zamawiający winien przygotować, przed godziną odbioru: przesyłki pocztowe, pocztowe książki nadawcze, zestawienie przesyłek pocztowych przekazanych do przewozu.8. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi w czasie określonym w Tabeli nr 2– druk do wskazania odbiorów.9. Wykonawca zobowiązany jest do:1) zgłoszenia się po odbiór i dokonania odbioru przesyłek pocztowych i dokumentów nadawczych, w terminie i czasie wskazanym w Tabeli nr 2 – druk do wskazania odbiorów,2) pokwitowania na zestawieniach odebranych przesyłek pocztowych,3) załadunku i przewozu odebranych przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi oraz zestawieniami od Zamawiającego do Jednostki Wykonawcy realizującej przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek pocztowych w celu ich nadania w dniu odbioru od Zamawiającego,4) przekazania przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi oraz zestawieniami Jednostce Wykonawcy w celu ich nadania w dniu odbioru od Zamawiającego,5) odbioru z Jednostki Wykonawcy potwierdzonych dokumentów nadawczych, które były dostarczone wraz z przesyłkami pocztowymi i przekazania ich Zamawiającemu.

ZP-BZ-0011/22
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9137305 2022-09-26
godz. 10:00
KANCELARIA SEJMU RP Usługa pocztowa świadczona na rzecz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przesyłek listowych do końca IX kadencji Sejmu Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.26.2022.AMW Przed...
9140144 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja Usługi G (podział na 7 części) Numer referencyjny: CZ.26.264.2022.DTZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G, polegającej na przewoże...
9166770 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego. Obsługa kursu liniowego nr: 17131/13172 i 17182/18172 Numer refe...
9171877 2022-09-28
godz. 10:00
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na okres 24 mie...
9184559 2022-10-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY GNIEZNO Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gniezno 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym...
9112652 2022-10-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDAŃSK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz gmin i powiatów występujących wspólnie Numer referencyjny: BZP.271.26.2022 Przedmi...
9109775 2022-10-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagarnicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocłaskiego” Numer referencyjny: BZP.2711.13.2022.ECS Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie n...
9195086 2022-10-06
godz. 09:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.” Przedmiotem zam...
9190958 2022-10-06
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY „Sukcesywne świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie w latach 2023-2024”. 1. Przedmiotem zamów...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...