Przetarg 8333276 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia – obszarów,...

   
Analizuj Zamówienie 8333276 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-16
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony osób i mienia – obszarów, obiektów i urządzeń w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK RO
W Ruch Chwałowice, Ruch Jankowice, Ruch Marcel, Ruch Rydułtowy Numer referencyjny: 472100403
Świadczenie usług ochrony osób i mienia – obszarów, obiektów i urządzeń w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, Ruch Jankowice, Ruch Marcel, Ruch Rydułtowy
1. Całodobowa ochrona osób i mienia na posterunkach stałych, patrolach 2. Okresowa ochrona, w wyznaczone dni lub części dnia, wskazanych przez Oddział, określonych w Planie ochrony lub wynikająca z ewentualnych potrzeb pozaplanowych. 3. Ochrona zakładu przed zaborem mienia, niszczeniem majątku bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem, szkicowaniem i aktami sabotażu lub dywersji Pozostałe zakres zamówienia zgodnie z częścią I załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ)

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 162-427830 z dnia 2021-08-23:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/11/2021
Powinno być:
Data: 27/11/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 166-436501 z dnia 2021-08-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/11/2021
Powinno być:
Data: 08/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 174-455124 z dnia 2021-09-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 08/12/2021
Powinno być:
Data: 14/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 10:00
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się