Przetarg 8146355 - Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8146355 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-19
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej. Numer refe
rencyjny: TO.260.08TA.2021
Zamawiający wskazuje następujące części zamówienia:
— część 1 – Warszawa,
— część 2 – Pionki,
— część 3 – Katowice.
Szczegółowy OPZ znajduje się w SWZ. Przedmiotem zamówienia jest: Całodobowa ochrona fizyczna terenu, obiektów i pomieszczeń Instytutu Techniki Budowlanej położonych w 3 lokalizacjach. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże NIE wcześniej niż dla:
— części 1 – teren Warszawa – od 1.8.2021,
— części 2 – teren Pionki – od 1.8.2021,
— części 3 – teren Katowice – od 22.7.2021.
Część 1 – Warszawa Część nr 1 1. Całodobowa ochrona fizyczna terenu, obiektów i pomieszczeń Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21, monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji ppoż. i gazowych. 2. W szczególnych wypadkach (np. wprowadzenie stopni alarmowych) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Wykonawcy o zwiększenie obsady na obiektach za wynagrodzeniem za 1 roboczogodzinę nie wyższym niż wskazane w ofercie. 3. Wykonawca wykona na własny koszt zewnętrzny monitoring sygnałów alarmowych ze wszystkich obiektowych systemów alarmowych Zamawiającego za pomocą własnej stacji monitoringu oraz z punktów systemu kontroli obchodów. 4. Zewnętrzny monitoring sygnałów alarmowych z ze wszystkich systemów Zamawiającego polegać ma na: a) przyjmowaniu i rejestrowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego przez całą dobę; b) powiadamianiu wskazanych przez Zamawiającego osób i służb; c) obsługi technicznej systemu monitorowania.
Część 2 – Pionki Część nr 2 Całodobowa ochrona fizyczna terenu, obiektów i pomieszczeń Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, reagowanie na sygnały z systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji ppoż. i bezpieczeństwa gazowego. Teren sprawowania ochrony. Obiekty Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach zlokalizowane są przy ul. Przemysłowej 2. Wjazd na teren ITB odbywa się od ulicy Przemysłowej dwiema bramami, z których jedna znajduje się na drodze pożarowej. Teren ogrodzony jest w całości ogrodzeniem systemowym metalowym. Poza ogrodzeniem od strony południowej znajduje się cześć nieruchomości ITB przylegająca do terenów dawnego przedsiębiorstwa Chemomontaż, również podlegająca ochronie. Od strony wschodniej i południowej sąsiaduje z zalesionym terenem dawnych zakładów Pronit i firmą Rej, od strony zachodniej przez ulicę Przemysłową Instytut Techniki Budowlanej sąsiaduje z terenem Państwowej Straży Pożarnej. Od strony północnej sąsiaduje z biurowcem byłego przedsiębiorstwa Chemomontaż (własność osoby fizycznej), z firmą BATO oraz Stołówką Państwowej Straży Pożarnej, nieruchomością zabudowaną halą firmy Chem-Montaż. Prawo korzystania z drogi dojazdowej do swoich budynków posiada Chem-Montaż, BATO, REJ i PSP. Głównym obiektem znajdującym się na terenie ITB jest hala Laboratorium Badań Ogniowych. W części biurowej obiektu Laboratorium Badań Ogniowych na wysokości furtki wejściowej umiejscowionej w połowie długości budynku od ul. Przemysłowej znajduje się recepcja będąca miejscem pełnienia służby jednego z dwóch pracowników ochrony. W regulaminie służby ochrony posterunek ten oznaczony jest jako „Posterunek nr 1”. Pracownik pełniący służbę na posterunku nr 1 jest przełożonym zmiany. Przy północnej, głównej bramie wjazdowej znajduje się portiernia będąca posterunkiem dyżurów drugiego pracownika ochrony. W regulaminie służby ochrony oznaczona jest jako „Posterunek nr 2”. Szczegółowy OPZ w SWZ.
Część 3 – Katowice Część nr 3 1. Teren sprawowania ochrony Obiekty Instytutu Techniki Budowlanej w Katowicach zlokalizowane są przy al. Korfantego 191. Wjazd na teren ITB odbywa się od ulicy Korfantego jedną bramą wjazdową, a ruch pieszy furtką obok bramy. Od al. Korfantego teren jest ogrodzony ogrodzeniem wykonanym ze stalowych przęseł wypełnionych metalową siatką osadzonych między słupkami na betonowej podmurówce o wysokości 1,70 m. Brama wjazdowa zabezpieczona jest szlabanem otwieranym zdalnie pilotem. Od strony południowej (zabudowania z sąsiadującymi właścicielami), wschodniej (brak zabudowań) i częściowo północnej (sąsiad z zabudowaniami) teren ogrodzony jest płotem betonowym o wysoki od 3 do 4,5 m. Pozostałą część ogrodzenia od strony północnej (sąsiad) stanowią przęsła betonowe i siatka w ramkach do wysokości ok. 1,70 m. Na terenie Instytutu Techniki Budowlanej znajdują się dwa posterunki (portiernie), w których przebywać winni pracownicy Wykonawcy: jeden posterunek przy bramie wjazdowej na posesję Zamawiającego (budynek A), drugi posterunek w budynku biurowym (budynek E) Wsparcie grupą interwencyjną na każde wezwanie. Na posesji zlokalizowane są następujące obiekty: budynek E będący siedzibą główną Zamawiającego, który jest podzielony na część biurową – dwukondygnacyjną i część badawczą – jednokondygnacyjną oraz dwa budynki biurowe (A – dwukondygnacyjny i F – trzykondygnacyjny), osiem budynków biurowo-magazynowo-laboratoryjnych (C, C1, K, E, B, G, O, M), dziewięć budynków magazynowo-gospodarczych (J, L, D, D1, P, H, I, N, T). Powierzchnia terenu i obiektów do ochrony: — całkowita powierzchnia terenu: 56 114,00 m2, — powierzchnia użytkowa budynków: 9 171,00 m2. W obiektach Instytutu Techniki Budowlanej znajdują się systemy sygnalizacji włamania: — system telewizji przemysłowej wewnętrznej i zewnętrznej w postaci 25 kamer nadzorujących teren wokół budynków ITB, — system sygnalizacji akustycznej w pomieszczeniach biurowych i w 2 halach badawczych ITB, — system sygnalizacji p.poż. w pomieszczeniach biurowych i w 2 halach badawczych ITB. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania dodatkowych obiektowych systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz system telewizji przemysłowej. Zwiększenie ilości systemów obiektowych nie jest podstawą zmiany przez Wykonawcę jednostkowej ceny usługi. Szczegółowy OPZ zawarty jest w SWZ.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000, 79714000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie, Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się