Przetarg 7603543 - Świadczenie usług obsługi konserwatorskiej w obiektach...

   
Analizuj Zamówienie 7603543 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług obsługi konserwatorskiej w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Numer refe
rencyjny: WOiRZL.II.272.29.2020.ABJ

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obsługi konserwatorskiej:
1) polegającej na wykonywaniu prac konserwacyjnych i bieżących napraw, niezbędnych dla utrzymania, w stałej sprawności technicznej, będących w posiadaniu Województwa Zachodniopomorskiego obiektów (budynków, lokali) wraz z terenem przyległym oraz instalacji i urządzeń technicznych. Powyższe usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych w Szczecinie:
a) budynek (obiekt) przy ul. Mickiewicza 41 (Sejmik Województwa),
b) budynek (obiekt) przy Al. Wyzwolenia 105,
c) lokal (obiekt) przy ul. Jagiellońska 32u/5,
d) budynek (obiekt) przy ul. Wyszyńskiego 30,
e) budynek (obiekt) przy ul. Kuśnierska 12b,
f) lokal (obiekt) przy ul. Kapitańskiej 3a.
2) realizowanych w formie pogotowia technicznego w obiektach (budynkach, lokalach) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zlokalizowanych w Szczecinie:
a) wskazanych w pkt 1 ppkt 1 lit. a-f,
b) budynek (obiekt) przy ul. Korsarzy 34,
c) budynek (obiekt) przy ul. Starzyńskiego 3-4,
d) lokal (obiekt) przy pl. Hołdu Pruskiego 8,
e) lokal (obiekt) przy pl. Hołdu Pruskiego 9,
f) lokal (obiekt) przy ul. Św. Wojciecha 7,
g) lokal (obiekt) przy ul. Kadłubka 41.
2.Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt 1 z podziałem na poszczególne obiekty oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia wskazano w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej „SOPZ”) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 50000000, 50700000, 50800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się