Przetarg 8440482 - Świadczenie usług lekarskich w ramach projektu:...

   
Analizuj Zamówienie 8440482 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-06
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług lekarskich w ramach projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielone
j Górze”

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarskich dla uczestników projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze”. 2. Usługi pielęgniarskie świadczone będą w systemie stacjonarnym w Oddziale Dziennym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze, ul. Cyryla i Metodego 9 Zielona Góra; w godzinach 15:00 - 19:00, od poniedziałku do piątku (planowane).3. Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.4. Zakres obowiązków obejmuje konsultacje psychiatryczne, odpowiedzialność za opiekę lekarską nad pacjentami w trakcie pobytu na oddziale, a także ścisłą współpracę z lekarzami zatrudnionymi w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.5. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wszelkich dokumentów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w jednostce, w tym także wprowadzanych zmian. Osoba wykonująca czynności lekarza zobowiązana będzie zaakceptować (poprzez podpisanie) szczegółowego zakresu obowiązków.Część 1Ilość świadczonych usług: 64h/mc plus minus 8h Szacowana liczba godzin w okresie obowiązywania Umowy: 1344 /- 168

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarskich dla uczestników projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze”. 2. Usługi pielęgniarskie świadczone będą w systemie stacjonarnym w Oddziale Dziennym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze, ul. Cyryla i Metodego 9 Zielona Góra; w godzinach 15:00 - 19:00, od poniedziałku do piątku (planowane).3. Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.4. Zakres obowiązków obejmuje konsultacje psychiatryczne, odpowiedzialność za opiekę lekarską nad pacjentami w trakcie pobytu na oddziale, a także ścisłą współpracę z lekarzami zatrudnionymi w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.5. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wszelkich dokumentów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w jednostce, w tym także wprowadzanych zmian. Osoba wykonująca czynności lekarza zobowiązana będzie zaakceptować (poprzez podpisanie) szczegółowego zakresu obowiązków.Część 2Ilość świadczonych usług: 64h/mc plus minus 8h Szacowana liczba godzin w okresie obowiązywania Umowy: 1344 /- 168

02/SZPC/2021/RN
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85121270
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8483844 2021-10-29
godz. 15:00
DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ Przygotowanie i prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla 10 osób niepełnosprawnych, obciążonych Trisomią 21, od dnia podpisania umowy do 31.03.2022 r. w ramach projektu Dorotkowo pomaga...
8464946 2021-10-29
godz. 16:00
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85131000-6 usługi stomatologiczne w: rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA O...
8483573 2021-11-02
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług W zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z hipoterapii i rahabilitacji. Usługa będzie wykonywana w ramach projektu „Spe...
8465728 2021-11-02
godz. 11:00
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej (wykonywania i opisu badań diagnostycznych TK, MR, CR ), pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Radiologii Le...
8474073 2021-11-03
godz. 11:00
KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII wykonywanie badań densytometrycznych. Na obszarze: 24-Śląskie Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
8483782 2021-11-05
godz. 00:00
ZARZĄD ZIELENI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Wykonanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Zieleni
8467898 2021-11-05
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. W LUBLINIE Usługi medyczne dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Centrali Spółki, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie- medycyna pracy oraz pakiet abonamentowy
8486096 2021-11-05
godz. 12:00
115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HELU KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
8463775 2021-11-09
godz. 10:00
EZRA UKSW SP. Z O.O. Świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o.-psycholog-Wyszków
8452206 2021-11-10
godz. 15:00
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W BYDGOSZCZY Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów: ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ TRANSPORT SANITARNY W POZ KOORDYNACJA OPIEKI ŚWIADCZE...