Przetarg 8977375 - Świadczenie usług kurierskich w obrocie zagranicznym na...

   
Analizuj Zamówienie 8977375
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług kurierskich w obrocie zagranicznym na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług kurierskich polegających na
odbieraniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w obrocie zagranicznym transportem drogowym oraz lotniczym, z obsługą celną, w trybie „od drzwi do drzwi” na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedmiot zamówienia obejmuje przesyłki kurierskie dokumentowe oraz przesyłki z zawartością rzeczy, w tym przesyłki:1) z/do krajów UE,2) z/do krajów europejskich poza UE,3) z/do pozostałych krajów świata.

ZP/1/VI/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00220015/01 z dnia: 2022-06-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-24 12:30
Po zmianie:
2022-07-20 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-24 13:00
Po zmianie:
2022-07-20 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-22
Po zmianie:
2022-08-18UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00235539/01 z dnia: 2022-07-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-20 12:30
Po zmianie:
2022-08-01 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-20 13:00
Po zmianie:
2022-08-01 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-18
Po zmianie:
2022-08-30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00275574/01 z dnia: 2022-07-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00062442/02/P
Po zmianie:
2022/BZP 00062442/03/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-01 12:30
Po zmianie:
2022-08-12 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-01 13:00
Po zmianie:
2022-08-12 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00291528/01 z dnia: 2022-08-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-12 12:30
Po zmianie:
2022-08-16 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-12 13:00
Po zmianie:
2022-08-16 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-30
Po zmianie:
2022-09-14UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00294545/01 z dnia: 2022-08-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-16 12:30
Po zmianie:
2022-08-19 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-16 13:00
Po zmianie:
2022-08-19 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-14
Po zmianie:
2022-09-16
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64120000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9077337 2022-08-19
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykonywanie usługi kolportażu polegającej na doręczaniu czasopisma samorządowego województwa łódzkiego do skrzynek pocztowych (jeden egzemplarz do jednej skrzynki) oraz prowadzeniu k...
9102233 2022-08-24
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE 869/2022 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozum...
9002536 2022-08-25
godz. 12:00
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIE Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Dro...
9106848 2022-09-01
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRAKÓW Drukowanie i doręczanie decyzji podatkowych Numer referencyjny: OR-10.271.58.2022 1. Nazwa zamówienia: Drukowanie i doręczanie decyzji podatkowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest drukowa...
9071860 2022-09-02
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa Poczty Firmowej w Krakowie Numer referencyjny: CZ.26.440.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usłu...
9106959 2022-09-08
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 4 części) Numer referencyjny: CZ.26.436.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów liniowych - Usługi A Realizacja ku...
9094951 2022-09-09
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usługi A- realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków (cztery części) Numer referencyjny: CZ.26.444.2022.DTW 1. Przedmiotem zamówienia je...
9109377 2022-09-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA POZNAŃ ZPb-II.271.78.2022.LJ Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Poznania PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9109775 2022-09-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagarnicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocłaskiego” Numer referencyjny: BZP.2711.13.2022.ECS Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie n...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...