Przetarg 9828212 - Świadczenie usług kurierskich polegających na doręczaniu...

   
Analizuj Zamówienie 9828212 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-07-21
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług kurierskich polegających na doręczaniu przesyłek kurierskich nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w l
atach 2024-2026 Numer referencyjny: 993200.271.14.2023
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług kurierskich w obrocie krajowym polegających na odbieraniu, przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przez Wykonawcę przesyłek kurierskich, a w razie NIEmożności ich doręczenia, ich zwrocie do jednostek Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na stałe czynności sortowania przesyłek kurierskich w zakresie realizacji zamówienia.
Wymóg ten NIE dotyczy czynności sortowania przesyłek kurierskich realizowanych przez osoby, które NIE muszą być zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika to z przepisów odrębnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 155-493167 z dnia 2023-08-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/08/2023
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/08/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 14:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 170-533588 z dnia 2023-09-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 19/09/2023
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 19/09/2023
Czas lokalny: 14:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 178-554217 z dnia 2023-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/09/2023
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/09/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:30
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10099050 2023-11-30
godz. 09:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w okresie od 01.01.2024 przez 12 miesięcy. Przedmiotem zamówienia świadczenie usług p...
10094472 2023-11-30
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w roku 2024 i 2025 ZP.272.18.2023
10086361 2023-12-01
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiające...
10101747 2023-12-01
godz. 09:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Świadczenie usług pocztowych i kurierskich - 2 zadania Część 1: Zad. Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie p...
10104240 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEDLICZE Świadczenie usług powszechnych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Jedliczu Przedmiot...
10110667 2023-12-01
godz. 13:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
10120587 2023-12-05
godz. 00:00
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne w Tychach na 2024 rok na obszar całego kraju i w obrocie zagranicznym, w zakresie odbierania, przyjmowania...
10098606 2023-12-06
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA WE WROCŁAWIU Świadczenie usług pocztowych i kurierskich Część 1: Usługi pocztowe Część 2: Usługi kurierskie NFZ01-WAG.251.16.2023 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowan...
10115519 2023-12-07
godz. 10:00
ZAKŁAD KARNY NR 1 WE WROCŁAWIU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Przez u...
10108804 2023-12-08
godz. 14:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.