Zlecenie 8883086 - Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz...

   
Zamówienie 8883086 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-05
przedmiot zlecenia
Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń Syste
mu Łączności Kolejowej (SLK).

Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń Systemu Łączności Kolejowej (SLK) w terminie 24 miesięcy.
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8848510 2022-05-19
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa Numer referencyjny: ZZDW – 6.414.66.2022.8.2 2Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na ...
8892426 2022-05-24
godz. 12:00
PGNIG TERMIKA S.A. Sprzedaż i dostawa radiotelefonów AIRBUS TMR880i
8890321 2022-05-25
godz. 10:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE Najem łączy światłowodowych o dużej przepustowości łączących wybrane lokalizacje MPK S.A. w Krakowie z serwerownią główną na okres 3 lat
8878192 2022-05-27
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE USŁUGI ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ I MODERNIZACJĄ ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W OBIEKTACH WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Przedmiotem zamówienia są usługi związane z integracją i moderniz...
8915670 2022-05-27
godz. 13:00
PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. Zakup i dostawa telefonów komórkowych.
8921633 2022-05-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Praca przy światłowodach - poszukiwane firmy/brygady
8885522 2022-05-28
godz. 23:59
GMINA IZABELIN/ URZĄD GMINY IZABELIN 1.1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w ramach projektu p.n.: „E-usługi dla Gminy Izabelin”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Modernizację sieci...
8918472 2022-05-30
godz. 13:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup i dostawa opasek bezpieczeństwa dla osób starszych powyżej 65 roku życia -mieszkańców Gminy Kije' wraz z usługą całodobowej opieki na odległość realizowane przez Gminę Kije/Gminny Ośro...
8920958 2022-06-01
godz. 12:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM – 2100 szt. w tym 20 kart SIM ze stałym adresem IP na numerach abonenckich dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckie...
8878172 2022-06-03
godz. 11:00
SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów Numer referencyjny: 12/2022/ZP Przedmiot. zamów. jest dostawa:cz 1 telef. kom. z akcesor. spełn.wym. określ. w zał. ...