Przetarg 8989853 - Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów,...

   
Analizuj Zamówienie 8989853 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-21
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do i powyżej 3,5 t oraz ich części skład
owych, urządzeń i rzeczy na potrzeby jednostek Policji garnizonu warm-maz

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/1 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/2 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/3 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/4 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/5 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 6: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/6 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 7: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/7 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 8: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz Komisariatu Policji w Morągu.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/8 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 9: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Olecku.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/9 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 10: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Piszu.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/10 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 11: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/11 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 12: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t (w tym pojazdów jednośladowych i innych pojazdów małogabarytowych) , na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/12 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 13: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/13 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 14: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/14 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 15: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/15 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 16: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/16 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 17: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Iławie.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/17 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 18: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/18 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 19: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/19 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 20: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/20 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 21: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/21 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 22: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Olecku.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/22 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 23: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz Komisariatu Policji w Morągu.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/23 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 24: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Piszu.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/24 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Część 25: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na zlecenie Policji kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów określonych w art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), statków wodnych i powietrznych zwanych „pojazdami”, oraz części składowych pojazdów i statków, urządzeń i rzeczy, jak również holowanie pojazdów służbowych Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.2. Przewidywany zakres usług został określony w załączniku nr 2/25 i nr 9 do SWZ (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).

Z-t-P/12/2022
branża Motoryzacja, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża parkingi, usługi serwisowe, przeglądy, holowanie
kody CPV 50118110, 98351100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: parkingi , usługi serwisowe, przeglądy, holowanie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8987476 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Spec diagn. komp. do wypadania zapłonu w Clio III 1.2 benz/lpg Akt desperacji, problem przy którym wielu poległo. Renault Clio III 1.2 TCe 74 kW 101 HP D4F 784 wałek bez rowka, LPG, 277...
9101056 2022-08-19
godz. 09:00
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101 KOMANDOSÓW Część 1: Przedmiotem zamówienia są: Czynności obsługowo-naprawcze pojazdów mechanicznych do 3,5 tony Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu: Zadanie nr 1 – Naprawa i konserwacja s...
9087707 2022-08-26
godz. 00:00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W SOSNOWCU Wykonanie usługi sukcesywnego bieżnikowania opon w rozmiarze 275/70/R22,5, zwanych dalej oponami. Przedmiotowe opony będą wykorzystywane w eksploatowanych przez Spółkę autobusach mark...
9095677 2022-08-28
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę regenerację pompy ska. Zgorzelec Zlecę regenerację pompy ska. Zainteresowanych proszę o kontakt.
9095732 2022-08-28
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Potrzebuję nową kartę do Renault Laguna 2 i kodowanie - Słubice Potrzebuję nową kartę do Renault Laguna 2 i kodowanie. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
9032463 2022-09-04
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wymiana łożyska główki ramy Suzuki GSX 600F Zlecę wymianę łożyska główki ramy Suzuki GSX 600F w rejonie Tczew/Pruszcz Gdański. Ewentualnie do dyspozycji garaż do wykonania wymia...
9049114 2022-09-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wymiana sprzegla z dwumasa Zlecę wymiane sprzegla z dwumasa opel vectra c 1.9tdi 120km prosze o cene uslugi plus czesci
9109782 2022-09-16
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE Świadczenie sukcesywnych usług w zakresie napraw bieżących i obsługi technicznej w słuzbowym sprzęcie transportowym KWP w Szczecinie Numer referencyjny: ZZ-2380-86/22 Przedmiotem zam...
9109767 2022-09-16
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Jeleniej Górze Numer referencyjny: PUZ-2380-08...
9095924 2022-10-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** zlecę naprawę burty blacharskie lakiernicze wywrotka Zlecę przerobienie burt na małej cężarówce Atego wywrotka zmnieiszenie wysokość oraz pomalowanie .