Przetarg 8532010 - Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie...

   
Analizuj Zamówienie 8532010 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-16
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców DPS
w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych pow.44,84m

1. Przedmiotem zamówienia jest codzienne przygotowywanie dostawa i dystrybucja polegająca na całodobowym żywieniu 130 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB w formie cateringu, zwane dalej usługą, z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². 2. Świadczenie usługi polega na przygotowaniu, dostawie i dystrybucji całodziennych posiłków dla mieszkańców DPS (na stołówce i do grupy mieszkalnej), w tym:• posiłków przygotowywanych zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego dietami,• posiłków dietetycznych dla mieszkańców ze wskazaniem diety specjalistycznej,• posiłków nietypowych (w zależności od potrzeb) wg indywidualnych preferencji mieszkańców (np. związanych z wyznaniem, itp.)3. posiłków o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych (np. w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy) potraw .4. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie realizacji usługi do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia, w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, jak i wskazań Zamawiającego. Ponadto zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów świeżych najwyższej, jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP, mało przetworzonych bez substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, mając na uwadze sezonowość artykułów spożywczych. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia i być zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia. Nie mogą być przygotowywane z półproduktów typu instant, mięso nie może być MOM. Zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych w tygodniu. Potrawy muszą być lekkostrawne. Muszą przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone. Do przygotowania posiłków muszą być stosowane tłuszcze roślinne rafinowane o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%, stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz/makaronu/ryżu/ziemniaków. Usługa ma być realizowana zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 t.j. ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/204/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny Żywności i Żywienia (Dz. U. UE L139 z dnia 30.04.2004 r.), bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 5. Szacunkowa ilość pełnych posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. dla wszystkich 130 mieszkańców wynosi około 35490 sztuk całodziennych posiłków.

03/2021
branża Gastronomia, catering
podbranża usługi cateringowe, żywienie zbiorowe
kody CPV 55320000, 55321000, 55520000, 55521200, 70130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się