Zlecenie 8900372 - świadczenie usług asystentów i trenerów pracy osób...

   
Zamówienie 8900372 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-11
przedmiot zlecenia
świadczenie usług asystentów i trenerów pracy osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, których celem jest włąc
zenie tych osób w rynek pracy. Zamówienie realizowane jest na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 2) Część nr 2 - realizacja usługi asystenta pracy.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85300000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8994699 2022-07-05
godz. 15:30
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE Realizacja programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - moduł II na rok 2022, polegające na dostawie opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległo...
9019467 2022-07-06
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług (§2 pkt 1, lit. a. b. c. d, e, pkt. 2 lit. a. b, c, d, e, f, g. pkt 3 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Polityki Społe...
9019484 2022-07-06
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a, b, pkt 3 lit. a oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrze...
9010259 2022-07-06
godz. 13:45
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY Wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla uczestników Programu Opieka wytchnieniowa - edy...
9011552 2022-07-07
godz. 13:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĘBIE Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9019567 2022-07-15
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych(§ 2 pkt 1, lit. a, b. c.d, e, pkt 3 lit. a i b. oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z ...
9019562 2022-07-15
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych(§ 2 pkt 1, lit. a, b. c,d, e, pkt 3 lit. a i b. oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z ...
9005509 2022-07-15
godz. 10:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWICACH Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi-terapia logopedyczna oraz terapia pedagogiczna
9002766 2022-07-18
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mi...
8645433 2022-12-31
godz. 15:00
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OPOLU ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE NA ROK 2022 w następujących zakresach: 1 KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR) na obszarze województwa: 16 - O...