Przetarg 8992613 - Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych NIEruchomości...

   
Analizuj Zamówienie 8992613 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-22
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych NIEruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy i poza jej granicami (woj. maz
owieckie) Numer referencyjny: ZP/JŻ/271/III-83/22
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych NIEruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy i poza jej granicami (woj. mazowieckie). Zamówienie jest podzielone na 4 części (określone w pkt. 9 SWZ).
2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorach umów oddzielnie dla każdej części postępowania:
• wzorze umowy dla Części 1 postępowania stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ;
• wzorze umowy dla Części 2 postępowania stanowiącym Załącznik nr 1B do SWZ;
• wzorze umowy dla Części 3 postępowania stanowiącym Załącznik nr 1C do SWZ;
• wzorze umowy dla Części 4 postępowania stanowiącym Załącznik nr 1 D do SWZ.
3. Klauzule społeczne
Zamawiający NIE wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). Świadczenie objęte przedmiotem zamówienia NIE spełnia przesłanek do uznania go za świadczenie wymagające umowy o pracę ze względu na szczególne zasady sposobu wykonywania czynności podczas realizacji zamówienia: zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce NIEruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) każdy rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania NIEruchomości.
Część 1: Operaty szacunkowe nieruchomości położonych na terenie miasta Warszawy i poza jego granicami (woj. mazowieckie) – zadanie I, w skrócie zwana Część 1 Część nr 1 zgodnie z SWZ
Część 2: Operaty szacunkowe nieruchomości położonych na terenie miasta Warszawy i poza jego granicami (woj. mazowieckie) – zadanie II, w skrócie zwana Część 2. Część nr 2 zgodnie z SWZ
Część 3: Operaty szacunkowe nieruchomości położonych na terenie lewobrzeżnych dzielnic m.st. Warszawy w celu naliczenia opłaty adiacenckiej w skrócie zwana Część 3. Część nr 3 zgodnie z SWZ
Część 4: Operaty szacunkowe nieruchomości położonych na terenie prawobrzeżnych dzielnic m.st. Warszawy w celu naliczenia opłaty adiacenckiej w skrócie zwana Część 4 Część nr 4 zgodnie z SWZ
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9085830 2022-08-11
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Opracowanie 25 operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zamościa Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu...
9083547 2022-08-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY INO.271.66.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usługi - operatu szacunkowego 2.zaproszenie do zło [...].pdf 3...
9078341 2022-08-11
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Wykonanie: 1. operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności do nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kruczej, na którą składają się działki oz...
9094612 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GIŻYCKO WM.272.20.2022.JJ Wycena nieruchomości - II półrocze 2022 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakres nr 1 określenie wartości nieruchomości lokalowej (część opisowa i graficzna) oraz war...
9082659 2022-08-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 15 operatów szacunkowych określających wartość rynkową następujących gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu u...
9083033 2022-08-16
godz. 15:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU Sporządzenie wyceny nieruchomości do ustalenia wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości
9099321 2022-08-17
godz. 00:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK PNIÓWEK opracowanie aktualizacji wyceny aktualnej wartości budynku mieszkalneao zlokalizowanego w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 2. Opracowanie wyceny aktualnej wartości budynku gospodarczego, ga...
9077756 2022-08-25
godz. 09:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE Wycena NIEruchomości lokalowych położonych w : Adamowie k/Zamościa , Dębicy, Dęblinie, Hrubieszowie, Jarosławiu, Nisku, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie , Włodawie , Zamościu i Żuraw...
9065820 2022-09-13
godz. 10:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Wyceny NIEruchomości w 2 częściach Numer referencyjny: DZP-OW.2610.256.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, dla potrzeb określenia wartości NIEruchomo...
9089765 2022-10-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Rzeczoznawca sanitarny Szukam Rzeczoznawcy sanitarnego do uzgodnienia projektu budowlanego.