Przetarg 7296649 - Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7296649 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-23
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, ro
ztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji
Numer referencyjny: 4/20

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania wyżej wymienionych testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.
Przedmiot zamówienia składa się z 2 niepodzielnych zadań:
Zadanie nr 1 Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów.
Zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów.
Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów.

Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji.
Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33124100, 33124130, 33192500, 38437110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się