Przetarg 8831745 - SUKCESYWNE DOSTAWY SYSTEMÓW DO PRZEZNACZYNIOWEJ NAPRAWY...

   
Analizuj Zamówienie 8831745 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-08
przedmiot ogłoszenia
SUKCESYWNE DOSTAWY SYSTEMÓW DO PRZEZNACZYNIOWEJ NAPRAWY ZASTAWKI MITRALNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE Numer referencyjny: D25C/2
51/N/17-25rj/22
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy systemów do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie przez okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 do SWZ.
Sukcesywne dostawy systemów do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej w łącznej ilości 15 zest. do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 082-220971 z dnia 2022-04-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.1
Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2023
Powinno być:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2023
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z SEKCJI VI.3:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r.)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/08/2022
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 08:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 090-247543 z dnia 2022-05-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.1
Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2023
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z SEKCJI VI.3:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r.)
Powinno być:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2023
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z SEKCJI VI.3:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r.) oraz Wykonawców posiadających status podmiotu, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w świetle ww przesłanek, Wykonawca składa odrębne oświadczenie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Powinno być:
Data: 13/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 08:30
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33190000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8906994 2022-05-27
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Dostawa wyrobów medycznych - 45/TP/2022 Część 1: Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z wniesieniem do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korcza...
8908976 2022-05-27
godz. 09:30
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE W GDAŃSKU Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla UCK w asortymencie, cenie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZ. ...
8909006 2022-05-27
godz. 11:30
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic dla OCZ w Ostrzeszowie w okresie 12 miesięcy - nr sprawy: OCZ-ZP-6/2022 Część 1: pakiet nr 1 - opatrunki Część 2: pakiet nr 2 - ręka...
8880819 2022-05-31
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH W ZABRZU DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ WAPNA SODOWANEGO Numer referencyjny: ZP/14/PN/2022 Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ WAPNA SODOWANEGO, zgodnie z opisem znajdującym się ...
8893166 2022-06-07
godz. 09:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SAMODZIELNY Dostawa sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii,diagnostyki tętnic wieńcowych,PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Numer referencyjny: WSM/DZP...
8898838 2022-06-10
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Dostawę nici, siatek i staplerów chirurgicznych Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych w ilości i asortymencie określonym w pakiecie nr 1 Część 2: Przedmiotem ...
8903026 2022-06-10
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI Sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów TAVI na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-1-17-2022 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów TAVI na ...
8903039 2022-06-14
godz. 09:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku Numer referencyjny: DZPUCK.262.061.2022 Przedmiotem zamówienia specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku w podziale na 21 częś...
8910056 2022-06-20
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku; PN-88/22/EP Numer referencyjny: PN-88/22/EP Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera...
8910085 2022-06-20
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych (partiami) dostaw odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krak...