Przetarg 8851603 - Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do...

   
Analizuj Zamówienie 8851603
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-19
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializy Numer referencyjny: TZ.280.28.2022
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodial
izy. Zamówienie obejmuje 7 części (zadań). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 2-8 do SWZ/Formularze cenowo-techniczne dla odpowiednich części.
Sukcesywne dostawy zestawów linii krwi do hemodializy (z workiem) do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresenius 4008 oraz zestawów linii krwi do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresen Część nr 1 Sukcesywne dostawy zestawów linii krwi do hemodializy (z workiem) do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresenius 4008 oraz zestawów linii krwi do posiadanych przez zamawiającego aparatów (...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i zakres zawarty został w SWZ i jej załącznikach.
Sukcesywne dostawy dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową Część nr 2 Sukcesywne dostawy dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i zakres zawarty został w SWZ i jej załącznikach.
Sukcesywne dostawy dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową i helixonową oraz wysokoprzepływowych z błoną helixonową Część nr 3 Sukcesywne dostawy dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową i helixonową oraz wysokoprzepływowych z błoną helixonową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i zakres zawarty został w SWZ i jej załącznikach.
Sukcesywne dostawy igieł do hemodializy tętniczych 16 GA i żylnych 16 GV oraz igieł do hemodializy 16 GY Część nr 4 Sukcesywne dostawy igieł do hemodializy tętniczych 16 GA i żylnych 16 GV oraz igieł do hemodializy 16 GY. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i zakres zawarty został w SWZ i jej załącznikach.
Sukcesywne dostawy strzykawek 30 ml do heparyny Część nr 5 Sukcesywne dostawy strzykawek 30 ml do heparyny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i zakres zawarty został w SWZ i jej załącznikach.
Sukcesywne dostawy filtrów typu Diasafe Plus oraz igieł do hemodializy tętniczych 16 GA i żylnych 16 GV Część nr 6 Sukcesywne dostawy filtrów typu Diasafe Plus oraz igieł do hemodializy tętniczych 16 GA i żylnych 16 GV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i zakres zawarty został w SWZ i jej załącznikach.
Sukcesywne dostawy zestawów do plazmaferezy dla dorosłych MPS do posiadanego przez Zamawiającego aparatu do terapii nerkozastępczych Multifiltrate Basic. Część nr 7 Sukcesywne dostawy zestawów do plazmaferezy dla dorosłych MPS do posiadanego przez Zamawiającego aparatu do terapii nerkozastępczych Multifiltrate Basic. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i zakres zawarty został w SWZ i jej załącznikach.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141324, 33181100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8916330 2022-05-27
godz. 13:00
HOSPICJUM DOM OPATRZNOŚCI BOŻEJ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM „Dostawę płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, sprzętu jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzy...
8915551 2022-05-30
godz. 10:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Dostawa wyrobów ortopedycznych (29) Część 1: Syntetyczny substytut kostny. Część 2: System do złamań okołoprotezowych i biologia regeneracyjna. Część 3: Implanty stopy i stawu skoko...
8920532 2022-05-31
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE Medyczny sprzęt jednorazowego użytku, rękawice, serwety operacyjne, szwy chirurgiczne. Część 1: Strzykawki, przyrządy do przetoczeń, kaniule, regulator przepływów, probówka do pobierania wy...
8920606 2022-05-31
godz. 11:30
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU Część 1: Dostawa odczynników laboratoryjnych. Część 2: Dostawa odczynników laboratoryjnych. Część 3: Dostawa odczynników laboratoryjnych. Część 4: Dostawa odczynników laboratoryj...
8923261 2022-06-03
godz. 10:00
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy. Przedmiotem zamówienia są stałe, sukcesywne dostawy obowiązujące w okresie realizacji umowy: odcz...
8880863 2022-06-06
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Dostawa odczynników wraz z dzierżawa analizatorów do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku ul. Skłodowskiej 24 a Numer referencyjny: 12/SZ/2022 Do...
8896619 2022-06-13
godz. 11:00
SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do hemodializ do aparatu Dialog firmy Braun i wyroby medyczne jednorazowe do podaży leków i płynów infuzyjnych. Numer referencyjny: DZP/82/202...
8903012 2022-06-14
godz. 10:30
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W POZNANIU Dostawa odczynników i NIEzbędnej aparatury RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, RNA HAV i DNA Parvovirusa B19,przeciwciał anty-HCV, przeciwciał anty-HIV 1(wraz z gr 0)+2 oraz antygenu p24, HBsg(wraz z...
8903029 2022-06-15
godz. 11:00
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KATOWICACH Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału krwi pełnej na urządzeniu Reveos oraz do preparatyki zlewanego ubogoleukocytarn...
8911183 2022-06-17
godz. 16:00
PARK PAMIĘCI SP. Z O.O. Wdrożenie innowacyjnego sposobu świadczenia usług funeralnych i kremacyjnych w połączeniu z wprowadzeniem innowacyjnej usługi prosektoryjno-medycznej Cześć 1 - WÓZKI DO TRANSPORTU ZWŁOK PO ...