Przetarg 8825191 - SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO DO BIOPSJI...

   
Analizuj Zamówienie 8825191 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-06
przedmiot ogłoszenia
SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. Numer referencyjny: D25C/
251/N/13-19rj/22
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu eksploatacyjnego do biopsji mammotomicznej do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 do SWZ.
Materiały zużywalne do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG i RTG kompatybilne z urządzeniem MAMMOTOME w łącznej ilości 3 940 szt.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 084-225280 z dnia 2022-04-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.1
Zamiast:
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2024
Powinno być:
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2024
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z SEKCJI VI.3:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r.)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 06/08/2022
Powinno być:
Data: 09/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 08:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 090-247547 z dnia 2022-05-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.1
Zamiast:
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2024
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z SEKCJI VI.3:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki opisane w art. 7
ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r.)
Powinno być:
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2024
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z SEKCJI VI.3:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki opisane w art. 7
ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r.)
oraz Wykonawców posiadających status podmiotu, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). Na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia w świetle ww przesłanek, Wykonawca składa odrębne oświadczenie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Powinno być:
Data: 14/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 08:30
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33141323, 33190000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8895464 2022-05-20
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego – 1 szt. Szczegółowe warunki dot. przedmiotu zamówienia ...
8903801 2022-05-23
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia SOR-u na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. Wymagania jakie muszą speł...
8909156 2022-05-24
godz. 10:00
KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ zakup sprzętu medycznego: - zakup Holtera EKG szt. 1
8910687 2022-05-25
godz. 10:00
CENTRUM DIAGNOSTYKI I MIKROCHIRURGII OKA-LENS SŁAWOMIR ZALEWSKI W OLSZTYNIE Dostawa platformy operacyjnej do fakoemulsyfikacji i witrektomii. Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy operacyjnej do fakoemulsyfikacji i witrektomii: Kluczowe oczekiwane parametry...
8875605 2022-05-27
godz. 12:00
ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU Dostawa defibrylatorów i stymulatorów serca Numer referencyjny: 48/EZP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatorów i stymulatorów serca szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do n...
8869498 2022-06-02
godz. 11:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE Wyroby medyczne - 6 zadań Numer referencyjny: EZP-271-2-26/PN/2022 ZADANIE I Sterylny żel nawilżający, ZADANIE II Roztwory do stosowania w dostępach naczyniowych, ZADANIE III Sprzęt do zabie...
8893175 2022-06-09
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – część V Numer referencyjny: PN/XX/2022 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C i oprzyrządowaniem na potrzeby Wojewódzkiego 1. Przedmiotem zamówienia...
8903040 2022-06-10
godz. 11:00
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI Dzierżawa analizatora immunoenzymatycznego do badań diagnostycznych (certyfikat CE IVD) typu ELISA w układzie otwartym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi Numer refere...
8891069 2022-06-11
godz. 23:59
SMILE INSTITUTE SP. Z O.O. rffds Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych sprzętów stomatologicznych: a) Mikroskop stomatologiczny – 1 sztuka • z binokularem uchylnym w zakresie 0-195 • zakres powiększeń do 27x...
8910075 2022-06-14
godz. 11:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. DOSTARCZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO WIDEOURETERORENOSKOP Numer referencyjny: 89/ZP/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu medycznego -wideoureterorenoskopu do siedziby Zamawiaj...