Przetarg 9953646 - Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich dla...

   
Analizuj Zamówienie 9953646 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

1. Przedmiotem
zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich na potrzeby kuchni RegionalnegoCentrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. 3. Dostawy zamówionych produktów realizowane będą od poniedziałku dosoboty między godziną 5:00 a 5:30.4. Zamawiający będzie informował telefonicznie lub e-mailem Wykonawcę o ilości produktów i dacie dostawy.5. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu towar, w ilości wynikających z jednostkowego zamówienia.6. Odbiór towaru, odbywać się będzie w magazynie Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, którypotwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co będzie podstawą do zapłaty za dostarczony towar. Posiadanie towaru i ryzykojego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Zamawiającego z chwilą przejęcia dostawy.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w pozycjach asortymentu, w zależności od potrzebżywieniowych, niezbędnych do zrealizowania w danym momencie.8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym środkiem transportu do magazynu Zamawiającego, na swój koszti ryzyko. Środek transportu powinien być przystosowany do przewozu tego rodzaju towaru.

P/N/13/2023
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15810000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10120667 2023-12-08
godz. 12:00
GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DostawyDostawy warzyw, owoców i ziemniaków dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu i załączonym projekcie ...
10110504 2023-12-08
godz. 14:00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE Sukcesywną dostawę ryb i mrożonek na rok 2024 do Zespołu- Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie
10080446 2023-12-08
godz. 15:00
DYRZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BABICACH zamówienie o wartości poniżej 130.000 zł dostawa żywności do ZSP w Babicach
10110456 2023-12-08
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W RZESZOWIE zakup i sukcesywna dostawa artykułów: mleka i przetworów mlecznych tj. mleka, śmietany, masła, jogurtów, sera itp. dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie
10118757 2023-12-11
godz. 12:00
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 POD TOPOLĄ Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Pod Topolą w Raszynie.
10121437 2023-12-15
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY JAJA KURZE W PAKIECIE I ORAZ PIECZYWO W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY ZP-PN-57/2023 PAKIET I – JAJA KURZE DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1 (według Częś...
10092013 2023-12-16
godz. 10:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. ALOJZEGO SZEWCZYKA Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rybniku.
10095561 2023-12-18
godz. 10:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA Dostawa mrożonych warzyw, owoców, mieszanek warzywnych oraz mieszanek owocowych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.
10110767 2023-12-27
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻAGAŃ „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do jednostek opiekuńczych i oświatowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim w 2024 r.” Numer referencyjny: CUW.271.1.2023 1. Przedm...
10099375 2023-12-28
godz. 11:00
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE Otręby pszenne Numer referencyjny: 286/2023 Otręby pszenne w ilości 25 ton Susz z traw w formie granulowanej o zawartości białka minimum 11%. Zamawiający zamawia 10 ton, loco magazyn Zamawi...