Przetarg 8176052 - SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I...

   
Analizuj Zamówienie 8176052 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-02
przedmiot ogłoszenia
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW DO KOAGULOLOGII DO
LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i akcesoriów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do koagulologii przez okres 36 miesięcy, dla lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 do SWZ
3. Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.
4. Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. CPV: 33.69.62.00 -7 (Odczynniki do badania krwi),
38.43.45.20-7 (Analizatory krwi),
słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa)

D25C/252/N/10-24rj/21
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696200, 38434520
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się