Przetarg 8175258 - SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH...

   
Analizuj Zamówienie 8175258 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-02
przedmiot ogłoszenia
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DLA LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

1. Prze
dmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy, dla lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 do SWZ oraz w załączniku nr 6 do SWZ.
3. Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.
4. Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. CPV: 33696200-7 (Odczynniki do badania krwi), 38434520-7 (Analizatory krwi), słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa)

D25C/252/N/11-25rj/21
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696200, 38434520
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się