Przetarg 7887799 - Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i płyt CD. Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7887799 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-21
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i płyt CD.
Numer referencyjny: DZP/45/PN/2020

Sukcesywne dostawy materiałów biuro
wych i płyt CD z podziałem na dwa zadania - wg opisu na załącznikach oznaczonych nr 1 do projektu umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w skrócie ,,SIWZ''. Przedmiot zamówienia obejmuje: zadanie nr 1 - dostawa materiałów biurowych / 112 poz. asortymentowych w różnych ilościach ; zadanie nr 2 - dostawa płyt CD i kopert / 3 poz. asortymentowe – w ilościach [szt.]: 30000 płyt CD-R 700 MB ; 6000 płyt DVD-R 4,7 GB i 36000 kopert z okienkiem (na płyty CD).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540395755-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i płyt CD z podziałem na dwa zadania - wg
opisu na załącznikach oznaczonych nr 1 do projektu umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zwanej w skrócie ,,SIWZ''. Przedmiot zamówienia obejmuje: zadanie
nr 1 - dostawa materiałów biurowych / 112 poz. asortymentowych w różnych ilościach ; zadanie nr 2 -
dostawa płyt CD i kopert / 3 poz. asortymentowe – w ilościach [szt.]: 30000 płyt CD-R 700 MB ; 6000
płyt DVD-R 4,7 GB i 36000 kopert z okienkiem (na płyty CD).
W ogłoszeniu powinno być:
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i płyt CD z podziałem na trzy zadania - wg
opisu na załącznikach oznaczonych nr 1 do projektu umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zwanej w skrócie ,,SIWZ''. Przedmiot zamówienia obejmuje: zadanie
nr 1 - dostawa materiałów biurowych / 109 poz. asortymentowych w różnych ilościach ; zadanie nr 2 -
dostawa płyt CD i kopert / 3 poz. asortymentowe – w ilościach [szt.]: 30000 płyt CD-R 700 MB ; 6000
płyt DVD-R 4,7 GB i 36000 kopert z okienkiem (na płyty CD) ; zadanie nr 3 -
dostawa płyt DVD-R wraz z kopertami / 1 poz. asortymentowa – 5000 [szt.].


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest:
1. Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do PROJEKTU UMOWY – odpowiednio do zadania / zadań – na które wykonawca
składa ofertę. 3. Próbki płyt CD – odpowiednio do składanej oferty, tj.: zadanie nr 1 - po 3 sztuki
próbek płyt, tj. oferowanego przedmiotu zamówienia dot. poz.: 70, 71 i 72 ; zadanie nr 2: po 3
sztuki próbek płyt, tj. oferowanego przedmiotu zamówienia dot. poz. 1 i 2. 4. W przypadku
wątpliwości co do oferowanych produktów wg treści złożonej oferty zamawiający zwróci się do
wykonawców o przesłanie próbek bez obciążania zamawiającego kosztami za dostarczone próbki,
katalogi / prospekty. 5. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów
zawartych w opisie, dotyczących właściwości przedmiotów zamówienia – indywidualnie wg treści
załącznika nr 1 do projektu umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do PROJEKTU UMOWY – odpowiednio do zadania / zadań – na które wykonawca
składa ofertę. 3. Próbki płyt CD – odpowiednio do składanej oferty, tj.: zadanie nr 2: po 3
sztuki próbek płyt, tj. oferowanego przedmiotu zamówienia dot. poz. 1 i 2 ; zadanie nr 3: 3
sztuki próbek płyt, tj. oferowanego przedmiotu zamówienia w tym zadaniu. W przypadku
wątpliwości co do oferowanych produktów wg treści złożonej oferty zamawiający zwróci się do
wykonawców o przesłanie próbek na pozostałe przedmioty zamówienia - bez obciążania zamawiającego kosztami za dostarczone próbki, katalogi / prospekty. 5. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów
zawartych w opisie, dotyczących właściwości przedmiotów zamówienia – indywidualnie wg treści załącznika nr 1 do projektu umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 11:00
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, materiały biurowe i papiernicze
kody CPV 30190000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się